Μετά από έρευνα περίπου πέντε ετών για την υπόθεση Novartis η δικαιοσύνη αποφάνθηκε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων από τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Οι οικονομικοί εισαγγελείς έβαλαν την υπογραφή τους στην διάταξη με την οποία τέθηκε στο αρχείο η δικογραφία με κεντρικά πρόσωπα τους δυο πολιτικούς.

Στις εισαγγελικές διατάξεις αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι : «Από τις ενέργειες  του Άδωνι Γεωργιάδη δεν αποδεικνύεται ευνοϊκή μεταχείριση της εταιρείας Novartis ή βλάβη των συμφερόντων των ανταγωνιστριών εταιρειών σε κάθε δε περίπτωση η συμπεριφορά του δεν αποδεικνύει άτομο που έχει δωροδοκηθεί και που επιχειρεί να ικανοποιήσει τα συμφέροντα της εταιρείας».   

Για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο οι αρμόδιοι εισαγγελείς σημειώνουν ότι «από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του δεν προέκυψαν πιστώσεις που να προέρχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να σχετίζονται με την εταιρεία Novartis».

«Συνεπώς εκ του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης των αδικημάτων της παθητικής δωροδοκίας- δωροληψίας πολιτικών αξιωματούχων και της  νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα» καταλήγουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί οι οποίοι αναφερόμενοι στις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων με τις κωδικές ονομασίες Μάξιμος  Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση τις χαρακτηρίζουν αόριστες.

Πηγή: newsbeast.gr