Τη δυνατότητα υποστήριξης είσπραξης μέσω πιστωτικών καρτών με virtual POS ή διαδικτυακό περιβάλλον, χωρίς τη χρήση εξοπλισμού χωρίς χρέωση πάγιου κόστους, αλλά με χρέωση μόνο ανά συναλλαγή, αφού προηγηθεί σχετική σύμβαση με την τράπεζα, ανακοίνωσε το ΤΕΕ προς τα μέλη του.

Ειδικότερα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα προσφέρει σε όποια από τα μέλη του το επιθυμούν δυνατότητες να εισπράττουν την αμοιβή τους μέσω της χρέωσης πιστωτικών καρτών.

Προϋπόθεση για την εν λόγω προσφορά είναι οι μηχανικοί να διατηρούν επαγγελματικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και να είναι είτε μέλη του ΤΕΕ είτε εγγεγραμμένοι στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και να επισκεφθούν το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας όπου τηρούν τον αντίστοιχο λογαριασμό.

Σύμφωνα με την ΕΤΕ, για την ενεργοποίηση της προσφοράς για κάθε μηχανικό, απαραίτητη είναι η ύπαρξη λογαριασμού όψεως στο όνομα του μηχανικού.

Κατά την επίσκεψη για την υπογραφή της αίτησης/σύμβασης, ο μηχανικός/εταιρεία θα πρέπει επίσης να έχει μαζί του την ταυτότητα του, την έναρξη επαγγέλματος ή/και εκτύπωση ενεργών ΚΑΔ από το taxisnet, την παρούσα προσφορά και να δηλώσει ότι επιθυμεί την υπηρεσία i-bank e-Commerce, με πρόσθετη υπηρεσία τις «Τηλεφωνικές / Ταχυδρομικές Πωλήσεις».

Τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής επιτρέπουν ασφαλή και ταυτόχρονη πρόσβαση πολλαπλών χρηστών, καθορισμό δικαιωμάτων ανά χρήστη, πραγματοποίηση επιστροφών και ακυρώσεων, παραγωγή εξειδικευμένων reports ανάλογα με τις ανάγκες.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία i-bank e-Commerce προσφέρεται μέσω ενός πλήρους, πιστοποιημένου συστήματος κατά το διεθνές πρότυπο ασφάλειας PCI DSS.

Όπως ανακοινώθηκε, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να διερευνά την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για την απλοποίηση της εργασίας των μηχανικών και την μείωση του κόστους άσκησης του επαγγέλματός τους.

Πηγή: newsbeast.gr