Σε μια εμφανή προσπάθεια να ξεπεραστούν τα νομικά κωλύματα και να του επιτραπεί να συμμετέχει στις προσεχείς εθνικές εκλογές, το Εθνικό Κόμμα «Έλληνες» που έχει ιδρύσει ο πρωτόδικα καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, θα καταθέσει αίτημα συμμετοχής, εμφανίζοντας ως πρόεδρο του, τον ε.τ. αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστάσιο Κανελλόπουλο.

Αυτός θα είναι και ο νομικά εκπρόσωπος του πολιτικού σχηματισμού έναντι του Αρείου Πάγου που θα κληθεί την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου να ανακηρύξει τους εκλογικούς συνδυασμούς που θα κατέλθουν. Ο ίδιος είχε ιδρύσει τον Φεβρουάριο του 2022 τον δικό του πολιτικό φορέα, με τον τίτλο «Εάν…» και σύνθημα «Η χώρα χρειάζεται έναν εισαγγελέα», ωστόσο στην πορεία θεωρήθηκε πως θα ήταν το ιδανικό πρόσωπο για την ηγεσία του εθνικιστικού κόμματος των «Ελλήνων».

 Κατ’ εφαρμογή του νόμου 5019/2023 το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασιστεί εάν η δράση του κόμματος εξυπηρετεί ή όχι την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εάν κριθεί ότι η πραγματική ηγεσία του κόμματος είναι διαφορετική από τη δηλωθείσα, τότε θα αποκλειστεί η συμμετοχή του από τις εκλογές. Προκειμένου να ξεπεραστεί ο νομικός σκόπελος, το Εθνικό Κόμμα «Έλληνες» προχωρά και σε αλλαγή του καταστατικού του, ενώ καταργεί την μέχρι σήμερα Διοικούσα Επιτροπή.

Ο κ. Κανελλόπουλος, ως πρώην ανώτατος εισαγγελέας, θα αιτιολογήσει στους δικαστικούς και τον προϊστάμενο του τμήματος, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Χρήστο Τζανερίκο, για ποιο λόγο θα πρέπει να δοθεί έγκριση στον πολιτικό φορέα να κατέλθει. Αυτό που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί είναι εάν και κατά πόσο στο ψηφοδέλτιο θα δηλωθεί ως υποψήφιος και ο ίδιος ο Ηλίας Κασιδιάρης. Πληροφορίες από το κόμμα αναφέρουν ότι θα είναι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας, ωστόσο μένει να φανεί στην πράξη, γιατί εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορεί να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού των «Ελλήνων» από τις εθνικές εκλογές.

Τι προβλέπει ο νόμος

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του νόμου 5019/3023 «στις βουλευτικές εκλογές λαμβάνουν μέρος είτε συνδυασμοί υποψηφίων ενός μόνο κόμματος, είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσότερων του ενός συνεργαζόμενων κομμάτων, είτε συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων, είτε μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για την κατάρτιση συνδυασμού πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα.

β) Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1 – 6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης.

Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η πραγματική ηγεσία έχει την έννοια ότι πρόσωπο άλλο από εκείνο που κατέχει τυπικά θέση προέδρου, γενικού γραμματέα, μέλους της διοικούσας επιτροπής ή νομίμου εκπροσώπου με συγκεκριμένες πράξεις του εμφανίζεται να ασκεί διοίκηση του κόμματος, ή να έχει τοποθετήσει εικονική ηγεσία, ή να έχει τον ηγετικό πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα.

γ) Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. H κρίση περί του ότι η δράση του πολιτικού κόμματος δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δύναται να λάβει χώρα μόνο όταν υφίσταται καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών ή ιδρυτικών μελών ή διατελεσάντων προέδρων για τα αδικήματα των άρθρων 134 (σ.σ. περί εσχάτης προδοσίας), 187 (σ.σ. περί εγκληματικής οργάνωσης) και 187Α (σ.σ. περί τρομοκρατικών οργανώσεων) του Ποινικού Κώδικα. Στην περίπτωση συνασπισμού κομμάτων οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για καθένα από τα κόμματα που απαρτίζουν τον συνασπισμό».

Πηγή: newsbeast.gr