Την διαγραφή προστίμου συνολικού ύψους 15.602.547 ευρώ που είχε επιβληθεί από τη ΔΟΥ σε εταιρεία εμπορίας ιατρικών, χειρουργικών μηχανημάτων για έκδοση εικονικών τιμολογίων αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το πρόστιμο είχε επιβληθεί μετά από φορολογικό έλεγχο, για τις διαχειριστικές περιόδους 2009-2010, στον οποίο είχε διαπιστωθεί ότι αποτέλεσμα των ενεργειών της εταιρίας ήταν να διογκούται κατά τρόπο τεχνικό το κόστος αγοράς των προϊόντων σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Όταν οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. απορρίφθηκαν σιωπηρά η εταιρεία προσέφυγε στη δικαιοσύνη χάνοντας αρχικά τη δικαστική μάχη στο Διοικητικό Εφετείο.

Ωστόσο, το  Β΄ Τμήμα του ΣτΕ, τη δικαίωσε (984 και 985/2020) καθώς αναίρεσε τις αποφάσεις του Εφετείου κρίνοντας ότι για τις υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που αφορούν στο εισόδημα των επιχειρήσεων και δεν εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις  περί εικονικών τιμολογίων.

Τέλος, οι σύμβουλοι Επικρατείας, επεσήμαναν  ότι «μη νομίμως  ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. επέβαλε το πρόστιμο για λήψη μερικών εικονικών τιμολογίων, αλλά και μη νόμιμα απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας».

Πηγή: newsbeast.gr