Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, εξέδωσε εγκύκλιο που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και έχει θέμα «ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Δημοσίου (νυν e-ΕΦΚΑ) – Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43)».

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη έχει διαμορφωθεί σε ποσοστό 20% για τα ακόλουθα πρόσωπα:

  • α) τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας,
  • β) τους ιερείς και τους υπαλλήλους των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
  • γ) τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώνεται ότι τα μεταβατικά ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, που είχαν προβλεφθεί με την παρ. 2γ του άρθρου 5 του ν. 4387/2016, όπως αυτό ίσχυε, πριν από την αντικατάστασή του με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, αφορούσαν στο χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2019 και, ως εκ τούτου, ως προς την εργοδοτική εισφορά δεν υφίστανται πλέον μεταβατικές διατάξεις από 1/1/2020 και εφεξής. Η ανωτέρω σταδιακή αναπροσαρμογή αφορούσε μόνο την ασφαλιστική εισφορά του Δημόσιου τομέα ως εργοδότη, καθώς η ασφαλιστική εισφορά του ασφαλισμένου ήταν σε κάθε περίπτωση 6,67%.

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, από 1/1/2020, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ασφαλισμένου και εργοδότη, για τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Δημοσίου υπαλλήλους και ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), ορίζεται, μηνιαίως, σε ποσοστό 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών τους και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Πηγή: newsbeast.gr