Ελληνικό «χρώμα» έχει μία από τις έξι καινοτόμες λύσεις που είναι οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού καινοτόμων ιδεών #EUvsVirus Hackathon, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην ΕΕ με στόχο να βρεθούν νέοι τρόποι αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Πρόκειται για τη λύση Sewers4COVID, που προτάθηκε από μια ομάδα από την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Βρετανία. Αποτελεί ένα σύστημα που, μέσα από τον έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου, εντοπίζει έγκαιρα τη διασπορά του κορονοϊού, δίνοντας στις αρχές πολύτιμες πληροφορίες για την εξάπλωσή του.

Αν και η διενέργεια ατομικών τεστ για την Covid-19 είναι η καλύτερη λύση, η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και σχετικά δαπανηρή. Το Sewers4COVID παρέχει μια εναλλακτική λύση, καθώς η ανάλυση των λυμάτων του αποχετευτικού δικτύου μπορεί, σύμφωνα με τους δημιουργούς του συστήματος, να δώσει πληροφορίες γρήγορα και φθηνά για μεγάλους πληθυσμούς, με δεδομένο ότι, όπως έχουν δείξει ήδη μελέτες από το πεδίο της λεγόμενης επιδημιολογίας λυμάτων, ίχνη του κορονοϊού είναι δυνατό να ανιχνευθούν στα λύματα.

Έτσι, θεωρείται εφικτό να εντοπισθούν έγκαιρα νέες επιδημικές εστίες, προτού καν εκδηλωθούν μαζικά κρούσματα, και να εξαχθούν συμπεράσματα για την τωρινή και τη μελλοντική εξέλιξη της πανδημίας στην κοινότητα. Το σύστημα θα ενσωματώνει όλα τα στοιχεία από τα λύματα σε μια online πλατφόρμα, που θα μπορεί να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας και πολιτικής προστασίας στις αποφάσεις τους, ιδίως αν τα στοιχεία από τα λύματα συνδυαστούν με άλλες βάσεις δεδομένων, με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης.

Το προτεινόμενο σύστημα θα μπορεί να προειδοποιήσει έγκαιρα για ένα πιθανό δεύτερο επιδημικό κύμα. Πέρα όμως από τον κορονοϊό, θα μπορούσε να δώσει και άλλες πληροφορίες από τα λύματα, όπως για τη χρήση ναρκωτικών, αντιβιοτικών κ.α. Μεταξύ των Ελλήνων ερευνητών που συμμετέχουν στην ιδέα του Sewers4COVID, είναι η επίκουρη καθηγήτρια του ΕΜΠ Μαρία Παπαδοπούλου.

Σχεδόν 21.000 άτομα από όλη την ΕΕ και από άλλες χώρες πήραν μέρος στον διαγωνισμό υποβάλλοντας 2.150 λύσεις. Μεταξύ άλλων, στον μαραθώνιο ιδεών που διοργανώθηκε υπό την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, επελέγησαν μια πλατφόρμα δεδομένων που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αντιστοιχίζει τις ανάγκες των νοσοκομείων με τους διαθέσιμους παρόχους και πόρους, ένα σύστημα που δίνει στους πελάτες των καταστημάτων αριθμό προτεραιότητας από μακριά διασφαλίζοντας έτσι την κοινωνική αποστασιοποίηση για την ασφάλεια των ίδιων και του προσωπικού, μια βιωματική πλατφόρμα που συνδέει γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά κ.α.

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα καταγραφούν οι ανάγκες χρηματοδότησης των νικητριών ομάδων για την ανάπτυξη και την επέκταση των ιδεών τους, καθώς και τα χρήματα και οι πόροι που προτίθενται να προσφέρουν οι εταίροι του διαγωνισμού.

Από τις 22 έως τις 25 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αντιστοίχισης των αναγκών με τους διαθέσιμους πόρους.

Οι λύσεις που επελέγησαν, θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα COVID του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, η οποία θα λειτουργήσει από τα τέλη Μαΐου με στόχο να διευκολύνει συνδέσεις με τους τελικούς χρήστες όπως τα νοσοκομεία, και να δώσει πρόσβαση σε επενδυτές, ιδρύματα και άλλους φορείς από όλη την ΕΕ που παρέχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης.