Μπόνους στους συνταξιούχους που δεν είδαν αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς, θα δώσει η Κυβέρνηση. Το έκτακτο επίδομα έως 300 ευρώ, θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων – συνταξιούχων και θα χορηγηθεί με κριτήριο το ύψος της σύνταξης. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου με εμβόλιμη πληρωμή και δεν απαιτείται καμία αίτηση από τους συνταξιούχους.

Ειδικότερα οι συνταξιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ληφθεί υπόψιν η καθαρή προ φόρων σύνταξη, προκειμένου να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Πιο αναλυτικά, αφορά τη «καθαρή» σύνταξη μετά την αφαίρεση των «ασφαλιστικών» κρατήσεων 6% για υγειονομική περίθαλψη και τυχόν κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) και πριν από την παρακράτηση των φόρων.

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν έως και 300 ευρώ

Το έκτακτο επίδομα αφορά συνταξιούχους που έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.600 ευρώ τον μήνα και είτε δεν είδαν καθόλου την αύξηση του 7,75% τον προηγούμενο μήνα είτε έλαβαν ποσοστό λιγότερο από αυτό. Οι συνταξιούχοι αυτοί υπολογίζονται σε 1.112.000 σε σύνολο 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Πιο αναλυτικά:

Οι 5+1 κατηγορίες που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, οι συνταξιούχοι αυτοί επιμερίζονται σε πέντε κατηγορίες. Στις τέσσερις πρώτες κατηγορίες εντάσσονται συνταξιούχοι που δεν έλαβαν καθόλου την αύξηση του 7,75% και στην πέμπτη κατηγορία είναι όσοι είδαν αυξήσεις λιγότερες του 7,75%.

  • Στην πρώτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι δεν είδαν καμία από τις αυξήσεις, που προαναφέρθηκαν. Πρόκειται για 120.000 περίπου συνταξιούχους (περίπου το 5% του συνόλου) με προσωπική διαφορά και με άθροισμα κύριων συντάξεων που κυμαίνονται μεταξύ 800 ευρώ-1.000 ευρώ τον μήνα. Αυτοί οι συνταξιούχοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ.
  •  Στη δεύτερη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά και η μόνη ενίσχυση που έλαβαν το προηγούμενο διάστημα ήταν η έκτακτη καταβολή των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για 370.000 χαμηλοσυνταξιούχους, με συντάξεις έως 800 ευρώ τον μήνα και αυτοί οι συνταξιούχοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ.
  • Στην τρίτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων μεταξύ 1.000 ευρώ-1.100 ευρώ τον μήνα, έχουν προφανώς προσωπική διαφορά και είδαν μόνο μία μικρή ενίσχυση από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά μέσο όρο 36 ευρώ τον χρόνο. Πρόκειται για 70.000 συνταξιούχους, όπου θα λάβουν και αυτοί την έκτακτη ενίσχυση των 300 ευρώ.

 Αν προστεθούν τα πλήθη των παραπάνω κατηγοριών, προκύπτει ότι 560.000 συνταξιούχοι, με άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ και τα χαρακτηριστικά, που προαναφέρθηκαν, θα λάβουν το ανώτατο ποσό των 300 ευρώ.

  • Στην τέταρτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100 ευρώ έως 1.600 ευρώ τον μήνα, έχουν προσωπική διαφορά και ωφελήθηκαν μόνο από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά μέσο όρο με 111 ευρώ ετησίως. Οι συνταξιούχοι αυτοί είναι 300.000 και θα λάβουν 250 ευρώ. 
  • Η πέμπτη κατηγορία αφορά σε συνταξιούχους που δεν είδαν ακέραια την αύξηση του 7,75%, λόγω προσωπικής διαφοράς, έλαβαν, όμως, κάποιο μικρότερο ποσοστό.

 Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ τον μήνα και είδαν αύξηση στη σύνταξή τους έως 3,49%, τότε η έκτακτη ενίσχυση, που θα λάβουν, είναι 250 ευρώ. Η ομάδα αυτή αριθμεί περί τους 94.000 συνταξιούχους. Επομένως, το ποσό των 250 ευρώ θα το λάβουν συνολικά 394.000 συνταξιούχοι.

Επίσης, υπάρχουν και οι συνταξιούχοι που θα λάβουν το ποσό των 200 ευρώ ως έκτακτη ενίσχυση.

 Αυτοί είναι:

  • Περίπου 33.000 συνταξιούχοι, με άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.101 ευρώ έως και 1.600 ευρώ, που έχουν λάβει αύξηση στη σύνταξή τους έως 3,49%. Αυτοί θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ και επιπλέον
  • 125.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ και είδαν αύξηση στις συντάξεις τους από 3,5% έως 6,99%. Αυτοί θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ.

Έτσι, το πλήθος των συνταξιούχων που θα λάβει το ποσό των 200 ευρώ είναι 158.000. «Με την ενίσχυση αυτή, καλύπτουμε το σύνολο των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά και με αποδοχές κύριας σύνταξης έως 1.600 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 1.112.000 συνταξιούχους. Δεν καλύπτουμε συνταξιούχους με αποδοχές πάνω από 1.600 ευρώ (περίπου το 2% των συνταξιούχων), οι οποίοι, όμως, είδαν σημαντικό όφελος 500-600 ευρώ από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η έκτακτη ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου. Επομένως τα ποσά που ανακοινώθηκαν θα καταβληθούν στο ακέραιο.

Πηγή: newsbeast.gr