Με βάση τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων από 01/01/2023 το μηνιαίο ποσό του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων από 360 ευρώ αναπροσαρμόστηκε σε 387,90 ευρώ. Για τις αυξήσεις, τα κριτήρια και του δικαιούχους της αύξησης μίλησε στο Newsbeast η δικηγόρος Μαργαρίτα Κάρδαρη.

«Η αναπροσαρμογή αφορά τόσο τα ήδη καταβαλλόμενα επιδόματα όσο και τις νέες απονομές. Το άρθρο 93 του Ν. 4387/2016 Κ.Υ.Α. αριθμός Φ10034/24237/655, αριθμ. 8/2016 εγκύκλιος ΟΓΑ θεσπίστηκε ότι το επίδομα καταβάλλεται από το σημερινό ΟΠΕΚΑ για τους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα ασφάλισης διότι δε συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, δηλαδή τα 15 έτη.

Το επίδομα χορηγείται εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις. Όπως διευκρίνισε η δικηγόρος το λαμβάνουν:

 • Έχουν συμπληρώσει το 67 έτος της ηλικίας τους
 • Δε λαμβάνουν ή δε δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε άλλη προνοιακή παροχή από την Ελλάδα που να ξεπερνά το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος, δηλαδή σήμερα τα 387,90 ευρώ,
 • Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα να μην ξεπερνά τα 4.320 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των τεκμαρτών εισοδημάτων), καθώς και το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 8.640 ευρώ,
 • Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας να μην ξεπερνά τα 90.000 ευρώ και κινητής περιουσίας τα 6.000 ευρώ,
 • Να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 συνεχόμενα έτη, πριν από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα 10 συνεχόμενα έτη πριν την υποβολή της αίτησης να διαμένουν στην Ελλάδα.

Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον 15 έτη διαμονής. Όπως επισημαίνει η κα Κάρδαρη στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν υπολογίζονται:

 • οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα λόγω αναπηρίας,
 • το διατροφικό επίδομα που χορηγείται σε όσους πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια,
 • το επίδομα ανεργίας,
 • η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό έγγραφο.
Η δικηγόρος κα Μαργαρίτα Κάρδαρη

Η δικηγόρος – εργατολόγος διευκρινίζει ποιοι δεν δικαιούνται την επιδότηση. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται:

 • Οι μοναχοί που διαμένουν σε ιερές μονές,
 • Όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας,
 • Όσοι δεν τηρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη μεγαλύτερη από την παροχή των 387,90 ευρώ και
 • Όσοι έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης σε άλλο κύριο φορέα και δεν συνταξιοδοτούνται λόγω οφειλών.

Δικαιολογητικά

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του κέντρου κοινότητας του τόπου κατοικίας. Σύμφωνα με την κα Κάρδαρη τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
 4. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης
 5. Φωτοαντίγραφο του εντύπου δήλωση ενιαίου φόρου
  ιδιοκτησίας ακινήτων-πράξη διοικητικού προσδιορισμού
  φόρου Ν. 4223/2013
 6. Πρόσφατη βεβαίωση από την υπηρεσία χορήγησης παροχών πρόνοιας του οικείου δήμου από την οποία να προκύπτει αν ο αιτών λαμβάνει οποιοδήποτε εισόδημα
 7. Όσοι έχουν χρόνο παραμονής ή ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού και αν προκύπτει ότι δικαιούνται να λάβουν σύνταξη να αναφέρεται το μηνιαίο ποσό αυτής. Από τον ΟΠΕΚΑ θα χορηγείται η διαφορά του ποσού μέχρι να συμπληρωθούν τα 387,90 ευρώ.
 8. Τέλος σημειώνεται πως τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης. Συχνά στην πράξη παρατηρούμε ότι υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη όσοι βρίσκονται σε διάσταση με τον/την σύζυγό τους ή απλά υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να μη συμπεριληφθεί το επίδομα του άλλου συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση επισημαίνουμε ότι μόνο στην περίπτωση διαζυγίου δε θα ελέγχεται το επίδομα του/της συζύγου και μάλιστα με τελεσίδικη απόφαση.

Πηγή: newsbeast.gr