Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη πραγματοποίησε χθες ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος και του παρέδωσε έρευνα – μελέτη με αντικείμενο την «Επιχειρηματική Χωροθεσία και Χρήσεις Γης».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου, ο κ. Μίχαλος τόνισε στον υπουργό ότι, «οι προτάσεις που καταθέτει η επιμελητηριακή κοινότητα δίνουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που διαχρονικά διαπιστώνονται στη χωροθέτηση – εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων, ως απόρροια ενός ελλιπούς και ανολοκλήρωτου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, εστιασμένου στην περιβαλλοντική προστασία αλλά και στην επιχειρηματική χωροθεσία».

Αναλυτικότερα, ο κ. Μίχαλος ανέφερε: «Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης ερευνήθηκαν, κατεγράφησαν, αξιολογήθηκαν και τεκμηριώθηκαν σημαντικά θέματα για την διαχρονική χωροταξική υποδομή της χώρας (και με διεθνείς αναφορές και συγκρίσεις), τόσο στο θεωρητικό όσο και κυρίως στο θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο, με εστίαση στις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

Ειδικότερα εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν όλα τα προβλήματα και οι συγκρούσεις, οι ασάφειες και οι ελλείψεις, που διαχρονικά διαπιστώνονται στο δίκαιο για τις χρήσεις γης, όπως αυτά αποτυπώνονται κατά την εφαρμογή τους στην αδειοδοτική διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων. Οι δυσλειτουργίες της Διοίκησης σχετικά με τις δυσχέρειες που έχουν καταγραφεί για την αδειοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων και την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων, όπως και η ανάλυση υποδειγμάτων ευκαιριακής νομοθέτησης για την επίλυση προβλημάτων, ελλείψει μίας γενικής και γενναιόδωρης οριζόντιας νομοθεσίας, αποτέλεσαν ειδικά κεφάλαια της μελέτης.

Τα συμπεράσματα της μελέτης αποτυπώθηκαν σε δέσμη προτάσεων νομοθετικής πρωτοβουλίας. Η νομοθετική πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ, η οποία συνοψίζεται σε 14 άρθρα νόμου, έχει ως κύριο αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπό την εξάλειψη των ασαφειών και των αντικινήτρων, αλλά και τη δημιουργία των κατάλληλων θεσμικών προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν ή και θα επιταχύνουν την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων, σε βάρος και σε αντίθεση της εκτός σχεδίου δόμησης που συνεχίζει να λειτουργεί καταστροφικά για το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αποσαφηνίζονται και συμπληρώνονται όροι και περιορισμού της χωροταξικής νομοθεσίας, επιχειρούνται να αντιμετωπιστούν σημαντικά προβλήματα σχετικά με τα Καταφύγια Άγριας Ζωής, τη γη υψηλής παραγωγικότητας, τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια και την κατάργηση των αναιτιολόγητη χωροθέτηση των ΚΑΔ και ΑΚΕΕ (logistics).

Οι προτάσεις του ΕΒΕΑ ολοκληρώνονται με τη διατύπωση μια Εθνικής Στρατηγικής Επιχειρηματικής Χωροθεσίας, με περιεχόμενο την υπόδειξη συγκεκριμένων περιοχών που συγκεντρώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις βιωσιμότητας και αειφορίας, για την οργανωμένη και περιβαλλοντικά ορθή ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης δεσμεύτηκε ότι ενόψει της ψήφισης του νέου χωροταξικού νομοσχεδίου οι προτάσεις των επιμελητηρίων θα μελετηθούν και θα συνεκτιμηθούν, ενώ θα συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ του υπουργείου και του ΕΒΕΑ, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πηγή: newsbeast.gr