Τίτλοι τέλους φαίνεται πως πέφτουν για την Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου η οποία είχε τεθεί σε ειδική εκκαθάριση και μεταβιβάστηκε η περιουσία της με αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2013.

Η επταμελής σύνθεσης του Δ΄  Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε (1162/202) ως αβάσιμες όλες τις αιτιάσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου που ζητούσε, μεταξύ άλλων,  να ακυρωθούν οι αποφάσεις  με τις οποίες ανακλήθηκε η άδεις λειτουργίας της.

Στην προσφυγή της, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου υποστήριζε ότι η άδειά της ανακλήθηκε  ατά παράβαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των διοικουμένων, κατά κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της Τράπεζας της Ελλάδος και χωρίς την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα προηγούμενη ακρόαση των αρμοδίων στελεχών της Τράπεζας από την Τράπεζας της Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι 2017 η πενταμελής σύνθεσης του ίδιου τμήματος παράπεμψε στην επταμελή σύνθεση , προς οριστική κρίση τα νομικά ζητήματα που προέκυπταν από την αίτηση ακύρωσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Πηγή: newsbeast.gr