«Κόκκινη κάρτα» στη Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης στην υπό ανάπλαση περιοχή γύρο από το Βόρειο τμήμα του λιμανιού του Πειραιά έδειξε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση, έχει εκπονηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, αλλά οι μελέτες αυτές, «εν προκειμένω, σχετικώς με τον καθορισμό Ζώνης Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, δεν περιέχουν σαφή προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής της επίμαχης περιοχής, μη πληρούσες ως προς το περιεχόμενό τους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων» της ισχύουσας νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση, «δεν προτείνεται νομίμως και δη χειρογράφως, το υπό επεξεργασία σχέδιο, η θεσμοθέτηση Ζ.Υ.Σ. στην περιοχή επέμβασης του Αγίου Διονυσίου του Δήμου Πειραιά».

Την ίδια ώρα, το Ε΄ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου στη γνωμοδότηση του έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου το οποίο αποσκοπεί στην ανάταξη της υφιστάμενης υποβάθμισης της περιοχής, στην επαναχρησιμοποίηση των ανενεργών κτιρίων, στη δανειοδότηση εκσυγχρονισμού των υπαρχουσών βιοτεχνιών και την παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες των παραδοσιακών κτιρίων για προχωρήσουν σε αναστήλωση.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας σημειώνουν πως είναι νόμιμη η διάταξη του σχεδίου Π.Δ. που προβλέπει ότι νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, ασύμβατες με τις θεσμοθετούμενες με το σχέδιο Π.Δ. χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεις διατηρούνται και επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός ή και η επέκτασή τους.

Πηγή: newsbeast.gr