«Σφραγίδα» συνταγματικότητας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπουργική απόφαση με την οποία ανατέθηκε, εκτάκτως για δύο χρόνια, η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των μελών της «ΑΕΠΙ-Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας» στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).

Το Δ΄  Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (1009/2020) απέρριψε την προσφυγή του Συλλόγου Διαχείρισης  Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων «Η Αυτοδιαχείριση» που στρεφόταν κατά της απόφασης του υπουργού Πολιτισμού το 2018 κρίνοντας ότι  είναι συνταγματική, νόμιμη και σύμφωνη με Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“Συνθήκη ΣΛΕΕ”). Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκαναν δεκτές τις παρεμβάσεις του Σταύρου Ξαρχάκου, του αείμνηστου Θάνου Μικρούτσικού  της εταιρείας «Universal Μουσική Εκδοτική Εταιρεία» αλλά και ακόμη 77  καλλιτεχνών δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης.

Με την απόφαση του το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό του προσφεύγοντα Συλλόγου ότι «η ανάθεση της επίδικης δραστηριότητας στον ΟΠΙ οδηγεί σε κίνδυνο κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και νόθευσης της δομής της αγοράς και επηρεάζει τις διασυνοριακού χαρακτήρα  συναλλαγές των ημεδαπών οργανισμών κατά παράβαση της νομοθεσίας της  “Συνθήκης ΣΛΕΕ”» καθώς αποφάνθηκε πως «ο ΟΠΙ κατά την άσκηση της έκτακτης διαχείρισης δεν καθίσταται επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση στην αγορά και δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 102 της “Συνθήκης ΣΛΕΕ”, αλλά ούτε και το άρθρο 106 της ίδιας Συνθήκης».

Πηγή: newsbeast.gr