Εσωτερικό εκκλησιαστικό ζήτημα αποτελεί η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα του Πατριαρχείου να ανακηρύξει ως αυτοκέφαλη την Ουκρανική Εκκλησία αποφάνθηκε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας (944/2020) απέρριψαν, ως απαράδεκτη, την αίτηση της «Πανελλήνιας Ορθόδοξης Ένωσης» και ιδιωτών, οι οποίοι ζητούσαν να ακυρωθεί η επίμαχη απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την οποία αναγνωρίστηκε το κατά το κανονικό δίκαιο δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την παραχώρηση αυτοκέφαλου καθεστώτος στην Ουκρανική Εκκλησία, καθώς και το προνόμιο του Αρχιεπισκόπου να χειριστεί το ζήτημα εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι δεν έχει την νομική δυνατότητα να ελέγξει την απόφαση της Ιεράς Συνόδου καθώς αφορά εσωτερικό εκκλησιαστικό ζήτημα σχετικό με την διάρθρωση τη Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και τις διορθόδοξες σχέσεις. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα ρυθμίζεται αποκλειστικά από το κανονικό δίκαιο και όχι από πολιτειακούς κανόνες και δεν συνεπάγεται έννομες συνέπειες στην κατάσταση και τις αρμοδιότητες πολιτειακών οργάνων.

Πηγή: newsbeast.gr