Μετά το αίτημα προσωρινής διαταγής το Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε και τις αιτήσεις αναστολής της απόφασης της Αστυνομίας με την οποία απαγορεύθηκαν οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου που είχαν καταθέσει το ΜέΡΑ25 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη και ένας πολίτης.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε σχηματισμό επιτροπής Αναστολών, έκρινε πως δεν μπορεί να δώσει αναστολή «του επίδικου, πράγματι αυστηρού πλην αναγκαίου για την προστασία της δημόσιας υγείας, μέτρου λόγω συνδρομής εξαιρετικώς επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 6 εδάφιο δεύτερο του π.δ. 18/1989, ανεξαρτήτως του επανορθωσίμου ή μη της βλάβης των αιτούντων».

Όπως επισημαίνουν το μέτρο ελήφθη «διότι συντρέχουν εξαιρετικώς επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας από τον σοβαρό κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και συμπληρώνουν ότι «έχει όλως προσωρινό χαρακτήρα και, εν όψει των συγκεκριμένων δεδομένων, εύλογη διάρκεια».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, στην απόφαση τους εξηγούν ότι:

  • Με ομόφωνη  γνώμη  της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,   προκρίθηκε η εφαρμογή ολικού απαγορευτικού σε όλη τη χώρα προς ανάσχεση του δευτέρου κύματος της πανδημίας και βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
  • Όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία «η ένταση πίεσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας βαίνει από 4.11.2020 και έως την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης συνεχώς αυξανόμενη»,
  • Στο πλαίσιο της παρούσας εξαιρετικής συγκυρίας «(τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας) έχουν ήδη ληφθεί έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας από την 7.11.2020 έως και την 30.11.2020» και έχει τεθεί  «περιορισμός των συναθροίσεων και της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω με περιοριστικώς καθοριζόμενες εξαιρέσεις, καθώς και η απαγόρευση της μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο εκτός περιφερειακής ενότητας».
  • Έχει ήδη ανασταλεί η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων κάθε βαθμού.

Πάντως, οι αιτήσεις ακύρωσης της επίμαχης απόφασης που έχουν καταθέσει οι προσφεύγοντες θα συζητηθούν, στην Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, στις 4 Δεκεμβρίου 2020.

Πηγή: newsbeast.gr