«Κόκκινη κάρτα» έδειξε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην μεταβίβαση 10.119 ακινήτων του Δημοσίου στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Με σειρά αποφάσεων του, το Δ΄ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκανε δεκτές τις προσφυγές δήμων κρίνοντας πως οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να ακυρωθούν καθώς είναι μη νόμιμες και νομικά πλημμελείς.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ ακύρωσε την μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ 10.119 ακινήτων που είχαν συνολικό εμβαδό 511.357.451 τ.μ. και συνολική δομημένη επιφάνεια 22.601 τ.μ., και είχε αποφασιστεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων επί υπουργίας Ευκλείδη Τσακαλώτου.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την προσβαλλόμενη  απόφαση του υπουργού Οικονομικών και άλλες σχετικές αποφάσεις καθώς έκριναν πως εκδόθηκε χωρίς προηγουμένως να έχει εξεταστεί για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα εάν υφίσταται η συνδρομή των αναγκαίων εκείνων  προϋποθέσεων που προβλέπουν στην νομιμοποίηση της μη υπαγωγής τους  στην κατηγορία των εξαιρουμένων από την μεταβίβαση. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι δεν είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία ταυτοποίησης και ελέγχου των ακινήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρέπει να εξαιρεθούν ή όχι από την μεταβίβαση. Μάλιστα, σημειώνουν ότι προκύπτει πως η διαδικασία ελέγχου  ξεκίνησε  μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, κατέληξαν ότι οι επίμαχες αποφάσεις εκδόθηκαν χωρίς προηγουμένως να εξεταστεί, όπως απαιτεί ο νόμος 4389/2016, η νόμιμη προϋπόθεση της μη υπαγωγής των μεταβιβαζομένων ακινήτων στις εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 19 του εν λόγω νόμου 4389/2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρμόδια υπηρεσία ενημέρωσε το ΣτΕ ότι, ήδη, έχουν εξαιρεθεί από τη μεταβίβαση  2.933 καθώς δεν είχαν εκδοθεί οι αναγκαίες αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και του ΚΥΣΙΟΠ, ενώ σε 14 εξ αυτών των ακινήτων  δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Πηγή: newsbeast.gr