Να επενδύσουν στην πιστοποίηση ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες διστάζουν να μπουν στον «κόπο» και στο κόστος που συνεπάγεται η διαδικασία αυτή, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια σημαντική επένδυση για την ανάπτυξή τους, προτείνει ο ΣΕΒ σε σχετική μελέτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει, το 2018 μόλις 6.165 επιχειρήσεις σε σύνολο 719,5 χιλ. ήταν πιστοποιημένες στην Ελλάδα με το πιο δημοφιλές πρότυπο, το ISO 9001:2015 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, σε σύνολο 719,5 χιλ. επιχειρήσεων. Συγκριτικά την ίδια χρονιά η παγκόσμια αγορά πιστοποίησης υπολογίζεται σε 279 δισ. δολάρια και εκτιμάται ότι έως το 2025 θα έχει αυξηθεί σε 405 δισ. δολ. (+45,2%).

«Η πιστοποίηση προστατεύει την υγεία των καταναλωτών (π.χ. μέσω των απαιτήσεων για την ασφάλεια τροφίμων και ηλεκτρικών συσκευών), την ασφάλεια των εργαζομένων (π.χ. μέσω των απαιτήσεων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία) και το περιβάλλον (π.χ. μέσω των απαιτήσεων για τη μέτρηση, ανάλυση και αποτίμηση της περιβαλλοντικής επίδοσης).

Επιπλέον, συμβάλλει στην αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης, καθώς εκσυγχρονίζει τις εσωτερικές δομές και διαδικασίες (π.χ. συμμόρφωση σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριών), με τελικό όφελος τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, αλλά και την προστασία της από ενδεχόμενους κινδύνους.

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην τοποθέτηση μιας επιχείρησης στην αγορά με σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν ο στόχος είναι η είσοδος σε αγορές του εξωτερικού», αναφέρει ο Σύνδεσμος.

«Η πιστοποίηση, προσθέτει, εξελίσσεται πλέον και σε επενδυτικό και καταναλωτικό κριτήριο: για τους επενδυτές, κριτήρια περιβαλλοντικών, κοινωνικών και χρηστής διαχείρισης (παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις, ενώ για τους καταναλωτές η «υπεύθυνη» εταιρική συμπεριφορά (π.χ. για θέματα ασφάλειας, περιβαλλοντικά, εταιρικής διακυβέρνησης, αντιμετώπισης ζητημάτων διαφθοράς, κοινωνικής συνεισφοράς κ.ά.) βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο των επιλογών τους».

Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την ανάπτυξη της πιστοποίησης περιλαμβάνουν:

  • Δράσεις διάδοσης της αξίας της πιστοποίησης.
  • Ορθή αξιοποίηση των προτύπων και του συστήματος διαπίστευσης στο νομοθετικό έργο.
  • Επιλογή διοικήσεων ΕΣΥΠ και ΕΣΥΔ με αξιοκρατικά κριτήρια και ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού.

Πηγή: newsbeast.gr