Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 32 ατόμων για την πλήρωση της θέσης του διοικητή στις ανοιχτές δομές προσωρινής υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων ‘Ασυλο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ικανότητα και εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης και γνώση σε καλό επίπεδο μίας τουλάχιστον ξένης, επίσημης γλώσσας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, στις 8 μ.μ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], με θέμα στο μέιλ «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ».

Επίσης, σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 150 ατόμων ως έκτακτο προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των κέντρων υποδοχής και Ταυτοποίησης και των προσωρινών δομών φιλοξενίας της υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Συνολικά θα προσληφθούν 150 άτομα στα ΚΥΤ Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω, καθώς και στις δομές Μαλακάσας και Σιντικής. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 30 άτομα στο ΚΥΤ Λέσβο, από 15 άτομα στα ΚΥΤ Κω και Λέρου, από 20 άτομα στα ΚΥΤ Σάμου και Χίου και στις δομές Μαλακάσας και Σιντικής, καθώς και δέκα άτομα στο ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου.

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη αφορά υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικών καθηκόντων, για την παροχή βοηθητικών εργασιών, ενώ το βασικό κριτήριο είναι η ύπαρξη εντοπιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, στις 2 μ.μ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], με θέμα στο μέιλ «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 3ΜΗΝΟΥ».