Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης για πλήρη ή μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο PULCHRA με τίτλο «Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation» για διάρκεια έως 27 μήνες (ή μέχρι τη λήξη του έργου εάν αυτή παραταθεί). Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon2020.

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται μόνο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Α. Ζορπά ([email protected]) ή με την Μονάδα Έρευνας, κ. Μιχάλη Σάββα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] ή στο τηλέφωνο 00357-22411692.