«Ναι» είπε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (708/2020) στη λειτουργία του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στην περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, με σειρά αποφάσεων του (707 και 708/2020), έκρινε νόμιμη την υπουργική απόφαση με την οποία χωροθετήθηκε, μεταξύ άλλων, Κέντρο  Αποτέφρωσης Νεκρών σε κοινόχρηστους χώρους του   εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν τις  προσφυγές που είχαν καταθέσει ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής του Ελαιώνα. 

Με την απόφαση της Ολομέλειας, μεταξύ άλλων, κρίθηκε ότι στο ιδιαίτερο πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής Ελαιώνα είχε εξαρχής περιληφθεί η δυνατότητα αφιέρωσης λίαν περιορισμένου τμήματος των πολύ εκτεταμένων κοινοχρήστων χώρων του Ελαιώνα στην ικανοποίηση κοινωφελών και συναφών αναγκών μέσω μεταβολή της χρήσης τους προς το σκοπό εξυπηρέτησης κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών λειτουργιών, μετά από τήρηση ειδικής διαδικασίας και εφάπαξ εκπόνηση σχετικής μελέτης.

Κρίθηκε, επομένως, ότι η δυνατότητα αυτή συνιστούσε εξαρχής μέρος του πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής και είναι σύμφωνη με τη συνταγματική επιταγή του ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού και τις εξουσιοδοτικές διατάξεις κατ’ επίκληση των οποίων θεσπίσθηκε.

Πηγή: newsbeast.gr