Τα τέσσερα εγκεκριμένα έργα υποδομών, της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης Αλεξανδρούπολης (ΣΒΑΑ), παρουσίασε ο δήμαρχος, Γιάννης Ζαμπούκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης».

Πρόκειται για τα έργα:

  • Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και αφορά στη διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1.192.202 ευρώ
  • Ανάπλαση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2021, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2.332.790 ευρώ.
  • Ανάδειξη-αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι. Αποκατάσταση και αλλαγή αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση, κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτηρίου με χρήση συνάθροισης κοινού (χώροι εστίασης, καφέ). Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 2.950.000 ευρώ, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022
  • Επέκταση ποδηλατόδρομου και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης, έργο που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως την ενημερωτική δράση για την πορεία των έργων της ΣΒΑΑ, που διοργάνωσε ο δήμος Αλεξανδρούπολης, παρακολούθησε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου, Χριστόδουλος Τοψίδης καθώς το Επιμελητήριο ως εταίρος του ΣΒΑΑ διεκδίκησε και έλαβε χρηματοδότηση για τη σύσταση Δομής Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τοψίδης, πρόκειται για μία Δομή στην οποία για χρονικό διάστημα 18 μηνών, θα μπαίνουν άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας, όχι αποκλειστικά νέοι, που έχουν μία ιδέα προκειμένου να τους παρασχεθεί μέσω του Επιμελητηρίου η απαραίτητη εκπαίδευση, τα εφόδια αλλά και η εύρεση χρηματοδότησης, για την υλοποίησή της. Η έναρξη λειτουργίας της Δομής εκτιμάται ότι θα γίνει στα τέλη Νοεμβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των πρώτων ωφελουμένων.