Την παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου της προθεσμίας για την υποβολή φακέλων συμμετοχής για το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης για 30 έτη, (με δυνατότητα παράτασης 10 ετών), με επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης του διατηρητέου κτιρίου, ιδιοκτησίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9, Αθήνα, ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ γνωστοποίησε ότι παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή φακέλων συμμετοχής για το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης με επενδυτικό πρόγραμμα από το μισθωτή, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, για εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης του μισθίου, με σκοπό τη λειτουργία του ως ξενοδοχείο με προδιαγραφές 4* ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα αντίστοιχης κατάταξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με κλειστές προσφορές, του ιδιόκτητου διατηρητέο κτιρίου επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9, Αθήνα, με δύο υπόγεια, ισόγειο και πέντε ορόφους, συνολικής δομημένης επιφάνειας 1.854 μ2.

Η προθεσμία για την υποβολή φακέλων συμμετοχής παρατείνεται για τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 μμ, στα γραφεία του e-ΕΦΚΑ, επί της οδού Ακαδημίας 22, 106 71 Αθήνα, στο Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του e-ΕΦΚΑ (ισόγειο).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που μεταδίδει το ΑΜΠΕ, η παράταση δίνεται αφενός μεν, λόγω των επιπτώσεων του COVID-19 στην αγορά και δη στον τουριστικό τομέα αφετέρου δε, για να διευκολυνθεί η συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, οδός Ιπποκράτους 19, Αθήνα και στα τηλέφωνα 210-3662360 και 367, από τις 08:00 μέχρι τις 14:00, όπου λειτουργεί  Γραφείο Δεδομένων (data room).

Η πλήρης προκήρυξη για το εν λόγω κτίριο εδώ.