Φιλόδοξους στόχους και για την ηλεκτροκίνηση θέτει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) προσδιορίζοντας ότι το 30% των νέων οχημάτων έως το 2030 στην Ελλάδα θα αφορά σε ηλεκτροκίνητα και plug-in υβριδικά.

 • Η ηλεκτροκίνηση εξοικονομεί 18 δις. ευρώ ετησίως στην ΕΕ από τη μείωση των ορυκτών καυσίμων και άλλα 6 δις. από την εισαγωγή πετρελαίου
 • Ένα ηλεκτρικό λεωφορείο εξοικονομεί 200 βαρέλια πετρελαίου ετησίως, ενώ ένα ηλεκτρικό ΙΧ 1.300 λίτρα ορυκτού καυσίμου
 • Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Ανανεώνοντας τον στόλο των οχημάτων στην Ελλάδα συμμετέχουμε στον Ευρωπαϊκό στόχο μείωσης του CO2 κατά 170 εκατ. τόνους έως το 2030
 • Αντικαθιστώντας ένα συμβατικό όχημα με ηλεκτρικό εξοικονομούμε 2,5 τόνους CO2 ετησίως
 • Στην Ε.Ε. κυκλοφορούν συνολικά 1,3 εκατ. ηλεκτρικά οχήματα και λειτουργούν 170.000 σημεία φόρτισης
 • Η Ελλάδα όμως κατατάσσεται 4η από το τέλος στις 28 χώρες της Ένωσης, καθώς στη χώρα μας κυκλοφορούν λιγότερα από 1.000 ηλεκτρικά οχήματα και λειτουργούν μόλις 51 σημεία φόρτισης

Γηρασμένος στόλος οχημάτων στην Ελλάδα: Ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου των Ι.Χ. στην χώρα μας είναι άνω των 15 ετών , την ίδια στιγμή στην Ε.Ε. μόλις 11. Ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου των επαγγελματικών οχημάτων στην χώρα μας είναι άνω των 15 ετών και των οχημάτων ΤΑΞΙ άνω των 12 ετών.

Κεντρικός στόχος του σχεδίου της κυβέρνησης είναι μέχρι το 2025 οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη χώρα μας να φτάσουν τις 24.036 και ένα στα τρία οχήματα να είναι ηλεκτρικά μέχρι το 2030.

Βασικοί άξονες του σχεδίου είναι οι εξής:

 • Οικολογικό bonus για την επιβράβευση της αντικατάστασης παλαιών οχημάτων με νέα ηλεκτρικά οχήματα
 • Δράσεις ενίσχυσης για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων
 • Ενεργοποίηση του προγράμματος «Κινούμαι ηλεκτρικά» – 100 εκατ. ευρώ για την αγορά και μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων κατά την περίοδο 2020-2021

Βασικά σημεία του προγράμματος «Κινούμαι ηλεκτρικά»

Ύψος οικολογικού bonus

Για φυσικά πρόσωπα:

 • Ενισχύεται με ποσοστό 15% και έως 5.500 € η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος
 • Ενισχύεται με ποσοστό 20% και έως 800 € η αγορά ηλεκτρικού δικύκλου
 • Ενισχύεται με ποσοστό 40 % και έως 800 € η αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου
 • Ενισχύεται με 500€ η αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή
 • Επιβραβεύεται με 1.000€ η επιλογή αντικατάστασης παλαιού οχήματος

Για Ταξί: 

 • Ενισχύεται με ποσοστό 25% και έως 8.000 € η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος
 • Ενισχύεται με ποσοστό 15% και έως 5.500 € η αγορά υβριδικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης και εκπομπών έως 50grCO2/km
 • Επιβραβεύεται με 2.500€ η υποχρεωτική αντικατάσταση παλαιού οχήματος

Για εταιρείες: 

 • Ενισχύεται με ποσοστό 15% και έως 5.500 € η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος
 • Ενισχύεται με ποσοστό 15% και έως 4.000 € η αγορά υβριδικού επαγγελματικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης και εκπομπών έως 50grCO2/km
 • Ενισχύεται με ποσοστό 20 % και έως 800 € η αγορά ηλεκτρικού δικύκλου
 • Επιβραβεύεται με 1.000€ η επιλογή αντικατάστασης παλαιού οχήματος

Προσδοκώμενα αποτελέσματα έως το τέλος του 2021:

 • Μείωση εκπομπών ρύπων
 • 1.700 καινούρια ηλεκτρικά οχήματα ΙΧ
 • 1.500 καινούρια ηλεκτρικά ταξί
 • 1.500 καινούρια ηλεκτρικά ποδήλατα και 1.500 καινούρια ηλεκτρικά δίκυκλα
 • 6.000 καινούρια ηλεκτρικά και plug-in εταιρικά οχήματα
 • 1000 «έξυπνοι» οικιακοί φορτιστές

Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τα ηλεκτρικά οχήματα

 • Η δαπάνη αγοράς ή/και μίσθωσης ηλεκτρικού οχήματος έως 40.000€ προσαυξάνεται κατά 50% και μειώνει το φορολογητέο εισόδημα. Για τα υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης εκπομπών έως 50grCO2/km ο συντελεστής θα είναι 30%.
 • Η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης φορτιστών στους χώρους των επιχειρήσεων προσαυξάνεται κατά 30% και μειώνει το φορολογητέο εισόδημα.
 • Η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης προσαυξάνεται κατά 50% και μειώνει το φορολογητέο εισόδημα. Ειδικά για τα νησιά ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 70%.
 • Αυξάνουμε τους συντελεστές απόσβεσης σε 50% για ηλεκτρικά οχήματα, σε 25% για υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης εκπομπών έως 50grCO2/km, σε 100% για τις υποδομές φόρτισης.
 • Εξαιρείται από το τεκμήριο διαβίωσης η αγορά ηλεκτρικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης

Κίνητρα για προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στην αλυσίδα της ηλεκτροκίνησης, με έμφαση στις λιγνιτικές περιοχές

 • Μειωμένος φορολογικός συντελεστής κατά 5% και για πέντε κερδοφόρες χρήσεις
 • Αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης παγίων δίνοντας δυνατότητα απόσβεσης σε μόλις τρία χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας
 • Μείωση εργοδοτικών εισφορών για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται
 • Φορολογική απόσβεση δαπάνης κεφαλαίου επένδυσης: Η κεφαλαιουχική δαπάνη για τα πάγια στοιχεία ενεργητικού της παραγωγικής μονάδας αφαιρείται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης προσαυξημένη κατά 15% και μειώνει επιπλέον το φορολογητέο εισόδημα

Ηλεκτροκίνηση στο δημόσιο τομέα

 • Υποχρεωτική δημιουργία θέσεων στάθμευσης και φόρτισης στους χώρους στάθμευσης των δημόσιων υπηρεσιών που εξυπηρετούν τον πολίτη
 • Ποσόστωση στις δημόσιες προμήθειες οχημάτων προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο στόλος του δημόσιου τομέα. Τουλάχιστον το 25% των νέων οχημάτων από τον Αύγουστο του 2021 θα είναι ηλεκτρικά
 • Ανανέωση των στόλων των δημόσιων αστικών λεωφορείων αποσύροντας από την κυκλοφορία παλαιά οχήματα και αντικαθιστώντας τα με νέα ηλεκτρικά

Δήμοι και ηλεκτροκίνηση

 • Δωρεάν θέσεις στάθμευσης για τα ηλεκτρικά οχήματα σε ελεγχόμενες θέσεις των δήμων
 • Εκπόνηση ειδικών σχεδίων για τη δημιουργία υποδομών φόρτισης και θέσεων στάθμευσης για τα ηλεκτρικά οχήματα στις πόλεις
 • Δημιουργία υποδομών φόρτισης στις πιάτσες των ταξί για να εξυπηρετούνται τα ηλεκτρικά ταξί

Πώς θα μπουν στην πρίζα τα κτίρια

 • Ρύθμιση πολεοδομικών διατάξεων ώστε να διευκολυνθεί η εγκατάσταση υποδομών φόρτισης σε νέα και υφιστάμενα κτίρια
 • Σε κάθε νέο κτίριο και σε κάθε υφιστάμενο υπό ανακαίνιση κτίριο προβλέπεται η εγκατάσταση επαρκών σημείων φόρτισης αναλογικά με τις θέσεις στάθμευσης
 • Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών ώστε οι κάτοχοι ηλεκτρικού οχημάτων να μπορούν εύκολα και γρήγορα να εγκαταστήσουν οικιακό φορτιστή στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης

Το σχέδιο ανάπτυξης των περιοχών φόρτισης

 • Καθορίζεται το πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών φόρτισης, ξεκλειδώνοντας ιδιωτικές επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης
 • Προωθείται ο υγιής ανταγωνισμός και η διαφάνεια για την ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης, μέσω του μοντέλου ανταγωνιστικής αγοράς που υιοθετείται, με στόχο την συνεχή και εύκολη πρόσβαση σε αυτές προς όφελος του πολίτη
 • Ηλεκτρονικό μητρώο καταγραφής όλων των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης – Ο πολίτης θα λαμβάνει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω του κινητού τηλεφώνου για την διαθεσιμότητα του εγγύτερου σημείου φόρτισης
 • Ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών φόρτισης με στόχο την πλήρη γεωγραφική κάλυψη της ελληνικής επικράτειας
 • Κανόνες ασφαλείας για την εγκατάσταση των υποδομών φόρτισης εισάγοντας κατάλληλο τεχνικό πρότυπο για πρώτη φορά στην Ελλάδα
 • Εκπαίδευση και πιστοποίηση επάρκειας των τεχνικών ηλεκτρικών οχημάτων

Πηγή: newsbeast.gr