Με απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), θα επαναλειτουργήσει, από το ερχόμενο σχολικό έτος, η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Υμηττού, της οποίας η λειτουργία ανεστάλη το 2017.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η σχολή λειτούργησε αδιάλειπτα από τις αρχές της δεκαετίας του ‘50, με την ειδικότητα «Τεχνίτες Εργαλειομηχανών» στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, προετοιμάζοντας πολλές γενιές εξειδικευμένων τεχνιτών για μία από τις ελάχιστες βαριές βιομηχανίες της χώρας και συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλες εγχώριες εταιρείες. Με αυτή την ειδικότητα θα επαναλειτουργήσει η ΕΠΑΣ Υμηττού, που θα αποτελέσει την 50ή ΕΠΑΣ.

Ο ΟΑΕΔ είναι ο δημόσιος φορέας που εφαρμόζει το σύστημα της Μαθητείας στη χώρα μας από το 1952. Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, υιοθετώντας ευρωπαϊκά πρότυπα, μέσω του Δυικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προσφέρουν θεωρητική εκπαίδευση και παράλληλη πρακτική άσκηση. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητευόμενοι αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, που έχουν ιδιαίτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ διαρκεί δύο έτη (τέσσερα εξάμηνα).

Η αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης, που αντιστοιχεί σε 21,78 ευρώ για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης και επιδοτείται με 16,54 ευρώ.