Ο ειδικός διαχειριστής της Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (ΕΝΑΕ) με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας, επιβεβαιώνει τις προσφορές που υποβλήθηκαν την περασμένη Παρασκευή στο διαγωνισμό για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και γνωστοποιεί ποια είναι τα επόμενα βήματα στη διαδικασία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Ο Ειδικός Διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. υπό ειδική διαχείριση» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11 π.μ. διενεργήθηκε στην έδρα της ΕΝΑΕ , σύμφωνα με τους όρους της από 8.10.2020 πρόσκλησης, ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΑΕ, στον οποίον υπεβλήθησαν δύο (2) προσφορές, μία από την εταιρεία Pyletech ύψους 15.100.000 ευρώ και μία από την εταιρεία Onex ύψους 1.000.000 ευρώ.

Με δημόσια δήλωσή της η εταιρεία Οnex παραδέχθηκε ότι υπέβαλε «συμβολικού χαρακτήρα» προσφορά με σκοπό όχι να πλειοδοτήσει στη διαδικασία εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΑΕ αλλά μόνο για να διατηρήσει το « έννομο δικαίωμα παρακολούθησης και επέμβασης στη διαδικασία, όπου και όταν αυτό απαιτηθεί».

Κατ´ ακολουθίαν, ο Ειδικός Διαχειριστής θα προβεί στις προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 8 του Ν. 4307/2014 και θα συγκαλέσει το όργανο της γενικής συνέλευσης των πιστωτών της εταιρείας προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας».

Πηγή: newsbeast.gr