Μείωση 7,9% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Μάρτιο εφέτος, καθώς η αξία των εξαγωγών υπερέβη ποσοστιαία εκείνης των εισαγωγών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 4.282,5 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2020 έναντι 4.750,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 9,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 274,3 εκατ. ευρώ ή 8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 273,9 εκατ. ευρώ 8%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.494,2 εκατ. ευρώ έναντι 2.808,8 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2019, παρουσιάζοντας μείωση 11,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 87,2 εκατ. ευρώ ή 4,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 71,0 εκατ. ευρώ ή 3,6%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.788,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.941,5 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2019, παρουσιάζοντας μείωση 7,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 187,1 εκατ. ευρώ ή 13,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 202,9 εκατ. ευρώ ή 14,1%).

Το α’ τρίμηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 13.357,3 εκατ. ευρώ έναντι 13.628,8 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 41,7 εκατ. ευρώ ή 0,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 19,1 εκατ. ευρώ ή 0,2%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 7.982,0 εκατ. ευρώ έναντι 8.007,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 0,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 277,6 εκατ. ευρώ ή 4,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 291,8 εκατ. ευρώ ή 5,2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 5.375,3 εκατ. ευρώ έναντι 5.621,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 4,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 319,3 εκατ. ευρώ ή 7,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 272,7 εκατ. ευρώ ή 6,4%).

Πηγή: newsbeast.gr