Δέσμη μέτρων που θα βοηθήσουν τις εταιρείες των αεροπορικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και οδικών μεταφορών να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού, ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Τα μέτρα αυτά θα μειώσουν τον κανονιστικό φόρτο και το κόστος για τις μεταφορικές εταιρείες, ενώ μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες προτάσεις τις προσεχείς εβδομάδες», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η Επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν δήλωσε ότι «οι σημερινές προτάσεις εισάγουν συγκεκριμένους τρόπους για τη διευκόλυνση των καθημερινών δραστηριοτήτων του κλάδου των μεταφορών, σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Έτσι, οι εταιρείες του κλάδου μπορούν να αρχίσουν να εστιάζουν στην αναγκαία ανάκαμψή τους».

Ως προς τις αεροπορικές μεταφορές, τα μέτρα θα διευκολύνουν τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης και θα τροποποιήσουν τους κανόνες αδειοδότησης των αερομεταφορέων σε περίπτωση οικονομικών προβλημάτων λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.

Όσον αφορά τους λιμένες, οι αρχές μπορούν να αποφασίσουν να αναβάλουν ή να μην εισπράξουν τέλη λιμενικών υποδομών.

Για τον κλάδο των σιδηροδρόμων, η Επιτροπή προτείνει να παραταθεί κατά τρεις μήνες η προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταβιβάσουν ορισμένες αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της ΕΕ.

Τέλος, μια πρόταση που αφορά όλους τους τρόπους μεταφοράς θα επιτρέπει την παράταση ορισμένων πιστοποιητικών και αδειών, δεδομένου ότι τα υγειονομικά μέτρα δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση ορισμένων διατυπώσεων που απαιτεί η ενωσιακή νομοθεσία από ορισμένους μεταφορείς και εργαζομένους.

Οι σημερινές προτάσεις ακολουθούν σειρά μέτρων που έχει ήδη θεσπίσει η Επιτροπή, όπως η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, η ενημέρωση των ταξιδιωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους και η διακίνηση βασικών αγαθών σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: newsbeast.gr