Αδήλωτα εισπραχθέντα αναδρομικά μισθωτών και συνταξιούχων που εισπράχθηκαν το 2014 αλλά δεν δηλώθηκαν, αποδοχές μισθωτών που σε δεκάδες περιπτώσεις υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ και οι οποίες απεκρύβησαν απο την εφορία καθώς και αδήλωτες συντάξεις από το εξωτερικό προκύπτουν από τις διασταυρώσεις που διεξάγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με κύκλους της ΑΑΔΕ, αυτές είναι οι κύριες κατηγορίες φορολογούμενων στις οποίες ύστερα από εκτεταμένες διασταυρώσεις εντοπίστηκαν κρυμμένα εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ.

Εισοδήματα  από συντάξεις εξωτερικού, αποδοχές και αναδρομικά ποσά που έκρυψαν από τα μάτια της  Εφορίας περίπου 100.000 φορολογούμενοι  εντόπισε η ΑΑΔΕ μετά από εκτεταμένες διασταυρώσεις που πραγματοποίησε για πρώτη φορά.

Πιο συγκεκριμένα, στη ηλεκτρονική τσιμπίδα των φοροελεγκτών της ΑΑΔΕ πιάστηκαν:

– Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος οι οποίοι λαμβάνουν συντάξεις από χώρα της Ε.Ε. αλλά δεν τις δήλωσαν στη φορολογική τους δήλωση. Οι φορολογούμενοι αυτοί εντοπίστηκαν στο πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής πληροφορίων, από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα για 10.000 περιπτώσεις η εκτίμηση του φόρου από τα μη δηλωθέντα εισοδήματα ανέρχεται σε 6,5 εκατ. ευρώ. Από τις διασταυρώσεις εντοπίστηκαν ως μη δηλωθείσες ή ανακριβώς δηλωθείσες συντάξεις ύψους έως και 58.000 ευρώ.

– Μισθωτοί και συνταξιούχοι με απόκρυψη αποδοχών. Η ΑΑΔΕ διασταύρωσε τις βεβαιώσεις αποδοχών, που απέστειλαν στην Α.Α.Δ.Ε. εργοδότες και ασφαλιστικοί φορείς, με τις υποβληθείσες δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος που υπέβαλαν μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Από τη διασταύρωση αυτή, εντοπίστηκαν 40.000 περιπτώσεις μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης εισοδήματος, που υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο. Ενδεικτικά, αναφέρονται 65 περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν αποδοχές μεγαλύτερες των 100.000 ευρώ.

– Μισθωτοί και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά.  Εντοπίστηκαν περίπου 42.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι ενώ είχαν εισπράξει αναδρομικά ποσά το 2014 δεν υπέβαλαν αντίστοιχη τροποποιητική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, ως όφειλαν.

Μάλιστα 5 φορολογούμενοι, εντοπίστηκαν να έχουν κρύψει αναδρομικές απολαβές της τάξης των 600.000 ευρώ συνολικά.

Πηγή: newsbeast.gr