«Σχέδιο δράσης 10 Σημείων» για την αντιμετώπιση του κορονοϊού δημιούργησε η Ευρωομάδα της Αριστεράς. «Η πρωτοφανής αυτή έκτακτη ανάγκη απαιτεί, αντίστοιχα, πρωτοφανή μέτρα αντιμετώπισης: Η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τις ζωές, τις θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα, ανεξαρτήτως κόστους» αναφέρει το σχέδιο που συνυπογράφει ο Δημήτρης Παπαδημούλης, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει δέκα προτάσεις ανάληψης άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των επιπτώσεών της στα συστήματα υγείας, στην οικονομία και την κοινωνία των κρατών μελών.

Όπως επισημαίνουν οι Ευρωβουλευτές της Αριστεράς στην Επιτροπή ECON που προσυπογράφουν, Δημήτρης Παπαδημούλης (Αντιπρόεδρος ΕΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα), Martin Schirdewan (Συμπρόεδρος Ευρωομάδας της Αριστεράς, Die Linke, Γερμανία), Manon Aubry (Συμπρόεδρος Ευρωομάδας της Αριστεράς, LFI, Γαλλία), José Gusmão (Bloco de Esquerda, Πορτογαλία) και Chris MacManus (Sinn Féin, Ιρλανδία), «το σχέδιο αντίδρασης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τις ζωές, τις θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα, ανεξαρτήτως κόστους» τονίζοντας ότι αφού αντιμετωπίζουμε μια «πρωτοφανή έκτακτη ανάγκη για τη παγκόσμια δημόσια υγεία», κατά συνέπεια «η πρωτοφανής αυτή έκτακτη ανάγκη απαιτεί, αντίστοιχα, πρωτοφανή μέτρα αντιμετώπισης».

Ολόκληρη η ανακοίνωση των Ευρωβουλευτών της Aριστεράς στην ECON:

«Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Ευρώπης πρέπει να προστατεύει τις ζωές, τις θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα»

Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία, παγκόσμια. Χρειαζόμαστε μια άνευ προηγουμένου απάντηση σε αυτό. Και κορυφαία προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σε διαρκώς αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών της ΕΕ, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης φθάνει στα όριά του και το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό γίνεται ολοένα και πιο ευάλωτο στον κορονοϊό.

Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά / Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE / NGL) ζητεί ένα μαζικό, συντονισμένο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επείγουσας Ανάκαμψης, ανεξαρτήτως κόστους.

Μέχρι στιγμής, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν θεσπίσει τρία βασικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης:

 • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε στις 12 Μαρτίου δέσμη μέτρων, με στόχο τη διασφάλιση διαρκούς ρευστότητας στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα.
 • Η Επιτροπή ανακοίνωσε την κινητοποίηση των υφιστάμενων κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο της επενδυτικής πρωτοβουλίας Coronavirus Response Investment Initiative. Αυτή η πρωτοβουλία καθιστά διαθέσιμα στα κράτη μέλη 37 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια συνοχής, τα οποία αποτελούνται από 8 δισεκατομμύρια ευρώ από την αχρησιμοποίητη προ-χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, που θα χρησιμοποιηθούν ως εθνικές συνεισφορές, και συμπληρωματικά από 29 δισεκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και τα Ταμεία Επενδύσεων. Η πρωτοβουλία δίνει πρόσβαση και σε 28 δισεκατομμύρια ευρώ μη διατεθέντων κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συγχρηματοδότησης.
 • Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ένα Πρόγραμμα αγοράς ομολόγων Έκτακτης Ανάγκης για την Πανδημία ύψους 750 δισ. Ευρώ, στις 18 Μαρτίου, για να ενισχύσει τις αγορές κρατικών και εταιρικών χρεών. Οι αγορές κρατικών χρεογράφων θα εξακολουθήσουν να κατανέμονται χρησιμοποιώντας την «κλείδα κατανομής» (capital key) των εθνικών κεντρικών τραπεζών.

Χαιρετίζουμε αυτά τα μέτρα, αλλά δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση μιας κρίσης αυτής της κλίμακας. Τα κράτη μέλη πρέπει να πραγματοποιήσουν τεράστιες επενδύσεις στην αντιμετώπιση της επιδημίας και η ΕΚΤ πρέπει να τα στηρίξει άνευ όρων και με όλες της τις δυνάμεις.

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ :

Η Αριστερά ζητά ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με βάση τις ακόλουθες αρχές.

«Προστατεύστε την ανθρώπινη ζωή, ανεξάρτητα από το κόστος»

 • Άμεσες, καθολικές, δημόσιες δαπάνες για την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, που δεν είναι προετοιμασμένα για την κατάσταση αυτή και τα οποία έχουν καταστραφεί σε πολλές χώρες, ύστερα από μια δεκαετία επιβληθείσας από την ΕΕ λιτότητας. Ουσιαστικά, αυτό δεν αφορά μόνο τη θεραπεία, αλλά και τον ενεργό έλεγχο και τον εντοπισμό των κρουσμάτων. Όλα τα θεσμικά όργανα και τα ταμεία της ΕΕ να προσανατολιστούν προς αυτήν την προσπάθεια.
 • Επενδύσεις για να διασφαλιστεί η προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων πρώτης γραμμής στην υγεία, καθώς και κάθε δυνατό μέτρο προφύλαξης για τους βασικούς εργαζόμενους σε άλλους τομείς, όπως είναι οι εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, στην παρασκευή και παράδοση τροφίμων, στην ιατρική βιομηχανία, την αστυνομία, την πυροσβεστική κ.λπ., καθώς και για τους εργαζόμενους που δεν επιτρέπεται να εργάζονται από το σπίτι.

Κρατικός έλεγχος σε βασικούς τομείς για αποτελεσματική αντιμετώπιση

Τα κράτη πρέπει να είναι προετοιμασμένα να λάβουν ριζοσπαστικά μέτρα σε ζωτικούς τομείς για να ανταποκριθούν στην έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των εθνικοποιημένων τομέων, εάν κριθεί απαραίτητο, κι προκειμένου να διαχειριστούν την προσπάθεια αντιμετώπισης. Αυτό περιλαμβάνει ιδιωτικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. παραγωγούς προστατευτικού εξοπλισμού, αναπνευστήρων κ.ά., την παραγωγή και διανομή τροφίμων, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και την ιατρική έρευνα και ανάπτυξη.

«Προστατεύστε τις θέσεις εργασίας, τα εισοδήματα και την κοινωνική ασφάλιση»

 •  Η οικονομική κρίση που προκαλείται από τον κορονοϊό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις να μειώσουν τους μισθούς, να απολύσουν τους υπαλλήλους τους και να βλάψουν περαιτέρω τα εργασιακά δικαιώματα. Ο κοινωνικός διάλογος μεταξύ των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστός όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις υφιστάμενες συμφωνίες και τα θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
 • Οι εργοδότες, το κράτος και η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι σε όλους τους άλλους τομείς εργάζονται από το σπίτι ή μένουν στο σπίτι για σκοπούς κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ακόμη, ότι όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνονται εξ ολοκλήρου είτε είναι στο σπίτι για κοινωνική αποστασιοποίηση είτε λόγω ασθένειας. Πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους εργαζόμενους που εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, προκειμένου να έχουν επαρκή έσοδα σε όλη τη διάρκεια αυτής της έκτακτης ανάγκης, ώστε να μην αναγκαστούν να εργαστούν.
 • Οι θέσεις εργασίας πρέπει να προστατεύονται με κρατική παρέμβαση. Προκειμένου να αποφευχθούν μαζικές απολύσεις και εκτεταμένη πτώχευση των επιχειρήσεων που αναγκάστηκαν να κλείσουν κατά τη διάρκεια της κρίσης, το κράτος οφείλει να ενεργήσει παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και να συνεχίσουν να πληρώνουν τους υπαλλήλους τους, όπως πρότειναν οι Εμμανουήλ Σαίζ και Γκάμπριελ Ζουκμάν. Η δανική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων είναι ένα χρήσιμο μοντέλο για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν απολύεται. Τα μέτρα αυτά είναι προτιμότερα από τη σημερινή ευρέως διαδεδομένη στρατηγική που εξασφαλίζει μόνο τραπεζική ρευστότητα και δάνεια προς επιχειρήσεις, τα οποία δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν.
 • Πρέπει να παρασχεθεί επειγόντως οικονομική βοήθεια σε όσους έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και μέριμνας, στα νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και στους πιο ευάλωτους, προκειμένου να μπορέσουν να αγοράσουν αρκετά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτοαπομόνωσης. Πρέπει να αυξηθούν τα στεγαστικά / οικογενειακά / κοινωνικά επιδόματα.

Έκτακτες χρηματικές πληρωμές σε όλους τους πολίτες της ΕΕ στο άμεσο μέλλον, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε είδη βασικής ανάγκης κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

«Προστατεύστε τη στέγαση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για όσους δεν έχουν εισοδήματα»

Οι τράπεζες έχουν ήδη αντλήσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ από το πακέτο της ΕΚΤ για να εξασφαλίσουν τη διαρκή ρευστότητα και την ικανότητα αναστροφής του χρέους των πελατών τους.
Στην περίπτωση που τα πλήρη εισοδήματα για όλους τους εργαζόμενους και τους ανέργους δεν προστατεύονται από τα παραπάνω μέτρα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση στη στέγαση και στις βασικές υπηρεσίες προστατεύεται για όλους. Αυτό σημαίνει ότι:

 • Οι πληρωμές υποθηκών πρέπει να ανασταλούν για όλη τη διάρκεια της κρίσης και οι εξώσεις να απαγορευτούν. Θα πρέπει να παρέχεται σημαντική χρηματοδοτική συνδρομή για την πληρωμή ενοικίου.
 • Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, νερού, τηλεφώνου και ευρυζωνικότητας, να παραμείνουν ενεργές και σε ισχύ και οι πληρωμές είτε να ακυρωθούν είτε να αναβάλλονται.
 • Η αποπληρωμή του χρέους των νοικοκυριών να ανασταλεί για όλη τη διάρκεια της κρίσης.

«Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω»

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν μένει πίσω. Πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για την προστασία της ζωής, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης των αστέγων, των αιτούντων άσυλο, των κρατουμένων και άλλων ατόμων που δεν διαθέτουν δικό τους χώρο για την αποτελεσματική άσκηση κοινωνικής αποστασιοποίησης. Η αλληλεγγύη πρέπει να αποτελεί τη βάση των ενεργειών μας στην ΕΕ και οφείλει να επεκταθεί και σε άλλα έθνη που αντιμετωπίζουν αυτή την κρίση.

Αποτροπή νέων κρατικών χρεών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων

Ο ισχυρισμός της ΕΚΤ ότι «δεν ήταν εδώ για να κλείσει τα spreads», στις 12 Μαρτίου, προκάλεσε άνοδο των αποδόσεων των ιταλικών ομολόγων και φόβους για επανάληψη μιας κρίσης χρέους. Έκτοτε, τα κρατικά ομόλογα έχουν πωληθεί σε όλο τον κόσμο και οι περιφερειακές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης έχουν αυξηθεί περαιτέρω. Το Πρόγραμμα Προμηθειών Έκτακτης Ανάγκης της ΕΚΤ, που ανακοινώθηκε στις 18 Μαρτίου, ήταν ένα βήμα μπροστά, αλλά δεν αρκεί για να αντισταθμιστεί αυτή η απειλή.

 • Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδιαίτερα η ΕΚΤ, πρέπει να ενεργήσουν επειγόντως για την πρόληψη της εμφάνισης νέων κρίσεων χρηματοπιστωτικού και κρατικού χρέους. Η ΕΚΤ οφείλει να δεσμευτεί ότι θα ενεργεί ως δανειστής της έσχατης ανάγκης για τα κράτη μέλη και όχι μόνο για τις τράπεζες. Τα προγράμματα κρατικών ομολόγων πρέπει να είναι άνευ όρων, απεριόριστα και να βασίζονται στις ανάγκες δαπανών των κρατών μελών.
 • Η παροχή ρευστότητας στις τράπεζες και στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν είναι αποτελεσματική για την υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας και θα μπορούσε να προκαλέσει νέες χρηματοοικονομικές φούσκες. Οι ΜΜΕ πρέπει να υποστηριχθούν άμεσα.
 • Οι χρηματοπιστωτικές αγορές πρέπει να ρυθμίζονται αυστηρότερα ώστε να αποφεύγονται οι κερδοσκοπικές επιθέσεις.

Σχέδιο Δράσης 10 Σημείων

Αυτά τα αιτήματα περιγράφουν μόνο το ελάχιστο επίπεδο για να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης έχουν την ευκαιρία να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ότι οι άνθρωποι έχουν κίνητρα να παραμείνουν στο σπίτι χωρίς να τιμωρούνται γι’ αυτό ή να περιέλθουν σε ανάγκη.
Ωστόσο, απαιτούνται θεμελιώδεις αλλαγές στην πολιτική προσέγγιση, τους κανόνες και τις πρακτικές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Πρέπει να κινητοποιήσουμε μια σημαντική δημοσιονομική αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ, βασισμένη στην αλληλεγγύη, όπου τα κεφάλαια θα εισρεύσουν στα κράτη, τις κοινότητες και τα άτομα που έχουν επείγουσα ανάγκη.

Απαιτούμε ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που να λαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

1) Αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Να ανασταλούν άμεσα οι κανόνες του χρέους και του ελλείμματος στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στη Διαδικασία μακροοικονομικής ανισορροπίας, προκειμένου οι κυβερνήσεις να μπορούν να δαπανήσουν (συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού) το ποσό που απαιτείται για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Η αναστολή της συνιστώμενης δημοσιονομικής προσαρμογής και η παροχή πρόσθετων δαπανών μόνο σε στοχοθετημένους τομείς όπως προτείνεται από την Επιτροπή, δεν είναι αρκετή και πιθανόν θα μειώσει την ταχύτητα των δαπανών από τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

2) Αναστολή των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις

Να ανασταλούν άμεσα οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις κυβερνήσεις να στηρίξουν ή να κρατικοποιήσουν, εάν κριθεί απαραίτητο, ζωτικούς τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η έρευνα και ανάπτυξη, η παραγωγή ιατρικού εξοπλισμού κ.λπ.

3) Άμεση ενίσχυση, κινητοποίηση και ανακατεύθυνση κονδυλίων

Για να ενισχυθεί η δημοσιονομική προσπάθεια, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, προκειμένου να ανταποκριθούν στην κρίση. Ο υφιστάμενος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί και να αναπροσανατολίσει περαιτέρω κονδύλια για τη χρηματοδότηση της συνοχής, τα οποία μπορούν να αναληφθούν από τα κράτη μέλη, ανάλογα με τις ανάγκες.

4) Άμεση πληρωμή από την ΕΚΤ σε όλους τους πολίτες της ΕΕ

Η ΕΚΤ πρέπει να καταβάλλει άνευ όρων τουλάχιστον € 2000 σε κάθε πολίτη της ΕΕ, για να εξασφαλίσει ότι κάθε άτομο μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες όσο θα βρίσκεται σε κατάσταση κοινωνικής αποστασιοποίησης ή καραντίνας. Αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε μήνα, καθ’ όσο διαρκεί η κοινωνική αποστασιοποίηση. Για άτομα με υψηλό εισόδημα ή υψηλό πλούτο, αυτά τα κεφάλαια μπορούν αργότερα να μεταφερθούν στους κρατικούς προϋπολογισμούς μέσω του φορολογικού συστήματος.

5) Μεταρρύθμιση της «κλείδας κατανομής» (capital key) της ΕΚΤ με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των κρατών μελών

Οι αγορές κινητών αξιών του δημόσιου τομέα απότην ΕΚΤ -των κρατικών χρεογράφων των κρατών μελών- καθορίζονται από την κλείδα κατανομής (capital key), που υπολογίζει το μέγεθος των μεριδίων των κρατών μελών ανάλογα με το μέγεθος των εθνικών πληθυσμών και οικονομιών. Κατ’ επέκταση, η κλείδα κατανομής καθορίζει επίσης πόσο δαπανά η ΕΚΤ σε κρατικά ομόλογα και πού. Η ΕΚΤ πρέπει να δεσμευτεί ότι θα προβαίνει σε απεριόριστες, άνευ όρων αγορές κρατικού χρέους, βάσει των υγειονομικών και κοινωνικών αναγκών των κρατών μελών, αντί της κλείδας κατανομής. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να δαπανούν και να μειώνουν τα αυξανόμενα spreads σε κρατικά ομόλογα. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί μια επανάληψη της κρίσης του δημόσιου χρέους.

6) Κάθε δάνειο του EΜΣ πρέπει να χορηγείται μέσω νέου μηχανισμού, χωρίς τόκους και προϋποθέσεις

Η άμεση χρήση των κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ είναι προτιμότερη από την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Οι υπάρχουσες πιστωτικές γραμμές του ΕΜΣ στα κράτη μέλη έρχονται με διαχρονικές προϋποθέσεις -λιτότητας- για τα προγράμματα διάσωσης και τα μνημόνια της Τρόικας. Εάν ο ΕΜΣ των 500 δισεκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την κρίση, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός που θα επιτρέπει την παροχή άνευ όρων πιστώσεων μηδενικού επιτοκίου στα κράτη μέλη που χρειάζονται χρηματοδότηση.

7) Επανεξέταση του προγράμματος αγοράς προμηθειών από την ΕΚΤ προς όφελος των ΜΜΕ

Η παροχή ρευστότητας στις τράπεζες και στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν αποτελεί επαρκές μέσο για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και έχει συμβάλει σε νέες «φούσκες» των περιουσιακών στοιχείων. Η ΕΚΤ θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τις πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης, ιδίως το πρόγραμμα αγοράς του εταιρικού τομέα, προκειμένου να αυξήσει σημαντικά την άμεση στήριξή της προς τις ΜΜΕ, υπό τον όρο της δέσμευσης της εκάστοτε επιχείρησης για προστασία της απασχόλησης, των δικαιωμάτων και των εισοδημάτων των εργαζομένων.

8) Παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η ΕΤΕπ πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυναμικό της, με σκοπό την παροχή κεφαλαίων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, υπό τον όρο της δέσμευσης της επιχείρησης για την προστασία της απασχόλησης, των δικαιωμάτων και των εισοδημάτων των εργαζομένων.

9) Απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων και των κερδοσκοπικών επιθέσεων

Κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά ευμετάβλητης περιόδου στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι ανοιχτές πωλήσεις θα πρέπει να απαγορευθούν. Τα συγκεκριμένα αγαθά ή τομείς που είναι κρίσιμοι για την αντιμετώπιση της κρίσης ή / και που έχουν ήδη επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση πρέπει να προστατευθούν από τις κερδοσκοπικές επιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών θα πρέπει να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές και να συνεργαστεί με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τη μείωση των κινδύνων αυτών και με στόχο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τα κράτη μέλη πρέπει να κλείνουν τα χρηματιστήρια όταν ξεπερνούνται τα όρια υψηλής μεταβλητότητας.

10) Να τερματιστούν οι κυρώσεις της ΕΕ που βλάπτουν τις πληγείσες χώρες

Ο κορoνοϊός είναι μια πανδημία. Μια υγειονομική κρίση σε μια χώρα έχει αντίκτυπο και στον υπόλοιπο κόσμο. Η ΕΕ πρέπει να άρει άμεσα τις κυρώσεις στις τρίτες χώρες που πλήττονται από τον κορονοϊό, οι οποίες περιορίζουν άμεσα ή έμμεσα την πρόσβαση σε ιατρικά και ανθρωπιστικά αγαθά, επιβάλλοντας έτσι συλλογική τιμωρία σε πολίτες, επιδεινώνοντας την πανδημία. Επίσης, να ασκήσει πιέσεις διεθνώς ώστε και άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο.

Η Αριστερά θα βρίσκεται δίπλα στους εργάτες, τους ανέργους, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς και τις ευάλωτες κοινότητες, για να αγωνιστεί για μια αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση αυτής της καταστροφής στη δημόσια υγεία.

Και όσο θα ανακάμπτουμε τελικά από αυτή την κατάσταση τους επόμενους μήνες, θα πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας προς αυτό το οικονομικό σύστημα, που δίνει προτεραιότητα στον πλούτο και τα οικονομικά οφέλη μιας μικροσκοπικής ελίτ εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας και του πλανήτη μας.

Οι υπογράφοντες Ευρωβουλευτές

José Gusmão
Martin Schirdewan
Manon Aubry
Δημήτριος Παπαδημούλης
Chris MacManus».

Πηγή: newsbeast.gr