Επιστολή για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, για τις τουριστικές επιχειρήσεις έστειλε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, προς τους υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση καθώς και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως έχουν και θα εξακολουθήσουν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης, της ήδη εύθραυστης ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Μίχαλος εκτιμά πως είναι στη θετική κατεύθυνση η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για χορήγηση ρευστότητας σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό και για την αναστολή υποχρέωσης πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση, καθώς και η παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει με κρατική απόφαση, αλλά έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητά τους. Σημειώνει, επίσης, πως με βάση το άρθρο 107 παράγραφος 2.β της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα. Κατά συνέπεια προτείνει:

«Η ελληνική Πολιτεία να κάνει χρήση του συγκεκριμένου άρθρου με βάση και τον Γενικό απαλλακτικό κανονισμό 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης και συγκεκριμένα το άρθρο 50 αυτού στο οποίο προβλέπονται ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από ορισμένες θεομηνίες. Οι ενισχύσεις χορηγούνται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι αρμόδιες δημόσιες αρχές ενός κράτους μέλους έχουν αναγνωρίσει επίσημα τον χαρακτήρα του γεγονότος ως θεομηνίας, και

β) υπάρχει άμεσος αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της θεομηνίας και των ζημιών που υπέστη η πληττόμενη επιχείρηση.

Κατά συνέπεια η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα να ζητήσει στα πλαίσια των ανωτέρω διαδικασιών που προβλέπονται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων ενισχύσεων».

Οι ενισχύσεις

Οι σχετικές ενισχύσεις, όπως αναφέρει ο κ. Μίχαλος στην επιστολή του, θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων για όσο διάστημα πλήττεται η επιχείρηση από τις επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού τα ακόλουθα:

«* Επιδότηση ενοικίου για το διάστημα που υπολειτουργεί ή παραμένει κλειστή η επιχείρηση.

* Χορήγηση άτοκου κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη υποχρεώσεων (επιταγές σε προμηθευτές, προκαταβολές που θα ζητηθούν πίσω από τους πελάτες λόγω ακυρώσεων κλπ)

* Επιχορήγηση μισθών εργαζομένων και ασφαλιστικών εισφορών

* Επιχορήγηση τόκων των δανείων και αναστολή πληρωμής κεφαλαίου

* Τα τραπεζικά ιδρύματα να δανειοδοτούν τις τουριστικές επιχειρήσεις μέχρι ποσού που ανέρχεται στο 25% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία τους.

Παράλληλα για την τόνωση της οικονομίας θα πρέπει να βρεθούν τα κονδύλια που θα επιτρέψουν σε όσες επιχειρήσεις είχαν αιτηθεί ενίσχυσης μέσω της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», και δεν ενισχύθηκαν λόγω έλλειψης πόρων, να υπαχθούν.

Σε συνεννόηση με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς προτείνεται να γίνει επιπλέον και εφαρμογή ενός προσωρινού κανονισμού που να επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) ύψους άνω των 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση στην τριετία, που θα μπορούσε να φτάσει και τα 500.000 ευρώ κατ’ αναλογία των μέτρων που είχαν ληφθεί κατά την οικονομική κρίση του 2008.

Προτείνεται παράλληλα η χρήση της άμεσης αξιολόγησης χωρίς βαθμολογικά κριτήρια για όλες τις αιτήσεις υπαγωγής του Γ’ κύκλου στον 4399/16.».

Πηγή: newsbeast.gr