Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές σε μια προσπάθεια «συνεπούς και ενιαίας εφαρμογής των δικαιωμάτων των επιβατών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

«Εν όψει των μαζικών ακυρώσεων και καθυστερήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επιβάτες και οι μεταφορικές εταιρείες λόγω της πανδημίας COVID-19, η Επιτροπή θέλει να παράσχει ασφάλεια δικαίου ως προς τον τρόπο εφαρμογής των δικαιωμάτων των επιβατών στην ΕΕ. Σε περίπτωση ακύρωσης, ο μεταφορέας πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα στους επιβάτες ή να παράσχει εναλλακτικό δρομολόγιο. Εάν οι ίδιοι οι επιβάτες αποφασίσουν να ακυρώσουν το ταξίδι τους, η επιστροφή του αντιτίμου εξαρτάται από το είδος του εισιτηρίου και οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν πιστωτικά κουπόνια», δήλωσε η Επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν.

«Οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές θα παράσχουν την αναγκαία ασφάλεια δικαίου για τον τρόπο συντονισμένης εφαρμογής των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλη την ΕΕ. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση και αν χρειαστεί θα λάβουμε επιπλέον μέτρα», πρόσθεσε η Ευρωπαία αξιωματούχος.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αναμένεται να συμβάλουν και στη μείωση του κόστους για τον τομέα των μεταφορών, ο οποίος πλήττεται έντονα από την επιδημία.

Οι κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο, τρένο, πλοίο ή λεωφορείο/πούλμαν, μέσω θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών οδών, καθώς και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των μεταφορέων.

Πηγή: newsbeast.gr