Εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεδομένων Covid-19, η οποία θα επιτρέψει την ταχεία συλλογή και διασυνοριακή ανταλλαγή των διαθέσιμων ερευνητικών δεδομένων μεταξύ των επιστημόνων.

Η νέα πλατφόρμα θα παρέχει ένα ανοιχτό και αξιόπιστο διεθνές περιβάλλον, στο οποίο οι ερευνητές θα μπορούν να αποθηκεύουν και να ανταλλάσσουν γενετικές αλληλουχίες (DNA), δομές πρωτεϊνών, δεδομένα προκλινικής έρευνας και κλινικών δοκιμών, καθώς και επιδημιολογικά δεδομένα.

Η πλατφόρμα, που εντάσσεται στο σχέδιο δράσης ERAvsCorona, αποτελεί προϊόν κοινής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας (EMBL-EBI), της υποδομής Elixir και του έργου COMPARE, καθώς και των κρατών-μελών της ΕΕ και άλλων εταίρων.

Πηγή: newsbeast.gr