Τη λήψη αναγκαίων μέτρων προκειμένου να γίνει ομαλά η επανεκκίνηση των δικαστηρίων της χώρας χωρίς τον κίνδυνο διασποράς μολύνσεων, λόγω του συνωστισμού που αναπόφευκτα υπάρχει στους δικαστικούς χώρους  εισηγείται με επιστολή της στον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα η Ένωση Εισαγγελέως Ελλάδος.  Παράλληλα, η Ένωση αμφισβητεί τη σκοπιμότητα του παράτασης του δικαστικού έτους και εκφράζει  τις επιφυλάξεις της για την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, η Ένωση αναφέρει στην επιστολή της τα εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Μετά τη δημοσίευση του Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86/ 25-4-2020), στον οποίο προβλέπεται ο περιορισμός του διαστήματος των δικαστικών διακοπών από 16η Ιουλίου μέχρι 31η Αυγούστου και της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 26-4-2020 (ΦΕΚ B 1588/2020) Κ.Υ.Α, στην οποία ορίζονται όλα τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων και δη:

α) χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας, συνηγόρους και διαδίκους,

β) διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους,

γ) τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου,

δ) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.

και προκειμένου να γίνει ομαλά η επικείμενη επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, χωρίς τον κίνδυνο διασποράς μολύνσεων, λόγω του συνωστισμού που αναπόφευκτα υπάρχει στους δικαστικούς χώρους εργασίας, σας θέτουμε ως προτεραιότητα ζωτικής σημασίας, για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη λήψη αναγκαίων μέτρων που εξυπηρετούν τις ανωτέρω συστάσεις της και δη:

α) την τοποθέτηση διάφανων διαχωριστικών στις δικαστικές αίθουσες (τόσο στις έδρες όσο και στα έδρανα των συνηγόρων) και στις υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης (που έρχονται σε επαφή με κοινό) όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας,

β) την εξασφάλιση επαρκών προμηθειών αντισηπτικών υγρών και μασκών προς διανομή στο απασχολούμενο στις δικαστικές υπηρεσίες προσωπικό, στους εισερχόμενους πολίτες, αλλά και την τακτική απολύμανση όλων των χώρων,

γ) τη λήψη άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία να τείνει στην αποσυμφόρηση των πινακίων των ποινικών δικαστηρίων από ήσσονος απαξίας υποθέσεις αλλά και στην επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας, τα οποία έχουμε θέσει ήδη και είμαστε έτοιμοι να θέσουμε άμεσα στη διάθεσή σας , καθόσον είναι γνωστό ότι, με τις συσσωρευμένες προς εκδίκαση υποθέσεις στα ποινικά δικαστήρια και τις υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές, είναι αδύνατο να τηρηθούν ούτε κατ’ επίφαση οι συστάσεις περί απαγόρευσης συνωστισμού στις δικαστικές αίθουσες.

Κ. Υπουργέ,

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος τόνισε με αδιάσειστα επιχειρήματα την επιφύλαξή της κατά πόσο η μείωση του χρόνου των «δικαστικών διακοπών» θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.

Τα ανωτέρω επιχειρήματα ενισχύει ακόμα και σήμερα η επισκόπηση των στατιστικών των Εισαγγελιών της χώρας που αποδεικνύουν ότι, σε καιρό πανδημίας, οι Έλληνες Εισαγγελείς υπερέβαλαν εαυτόν σε υπηρεσιακή απόδοση και  όπως και ο ίδιος τονίσατε πρόσφατα σε δημόσια τοποθέτησή σας, το ίδιο πράττουν αποδεδειγμένα συνεχώς και κατά το χρονικό διάστημα των κατ’ επίφαση «δικαστικών διακοπών», προκειμένου να εξαλειφθεί η διαρκώς συσσωρευόμενη εκκρεμής δικαστική ύλη, η οποία πρωτίστως οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού και υποδομών αλλά και γενναίων νομοθετικών πρωτοβουλιών, την οποία διαρκώς, επισταμένως και με κάθε ευκαιρία τονίζουμε.

Εκ του αποτελέσματος, προκύπτει ότι οι ανωτέρω επιφυλάξεις μας δεν λήφθηκαν υπόψη.

Ωστόσο σας παρακαλούμε θερμά να λάβετε σοβαρά υπόψη, τις παραπάνω επισημάνσεις και προτάσεις μας, ώστε να ληφθούν όλες οι αναγκαίες και άμεσες πρωτοβουλίες, προκειμένου η δικαιοσύνη να επαναλειτουργήσει ποιοτικά και με ομαλότητα, αλλά πρωτίστως με σεβασμό στο υπέρτατο όλων αγαθό της δημόσιας υγείας.

Με τη θέληση να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλώνουμε και πάλι ότι είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας να αναπτύξουμε με κάθε λεπτομέρεια τις προτάσεις μας.

Πηγή: newsbeast.gr