Οι διαδοχικές κρίσεις αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής και πολιτικής ατζέντας, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο και η αντιμετώπισή τους απαιτεί την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα υπό τον τίτλο «Κίνητρα επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ», που δημοσιεύει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Σύμφωνα με το σημείωμα, προς την κατεύθυνσή αυτή, είναι κρίσιμο να εξετασθεί σοβαρά η αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, ώστε μέσα σε ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, παρέχοντας τις κατάλληλα οικονομικά κίνητρα στις ΜμΕ να αναπτυχθούν και να συνεισφέρουν έτσι πολλαπλασιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Οι αναπτυξιακοί πόροι του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτείται από το Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης είναι κρίσιμο να διοχετευθούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας υψηλής προστιθέμενης αξίας στην οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να αναπτυχθεί η έννοια της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας συμβάλλοντας περαιτέρω στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και κατ’ επέκταση στην κοινωνική και περιφερειακή συνοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ραγδαία βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και ειδικά των ΜμΕ σε χρηματοδότηση, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση τις αποτρέπει από το τραπεζικό σύστημα, δυσχεραίνοντας έτσι σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας.

Οι νέοι επιχειρηματίες και γενικότερα, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, χρησιμοποιούν κυρίως δικά τους κεφάλαια ή δανείζονται από την οικογένεια ή φίλους το απαραίτητο κεφάλαιο προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ιδίως κατά τα αρχικά στάδια (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2022· ΥπΑνΕπ, 2021).

Βελτίωση όρων χρηματοδότησης

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης κρίνεται σκόπιμο να αναπτυχθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για τη διαδοχή και τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων με έμφαση στη στήριξη παραδοσιακών κλάδων όπως η χειροτεχνία και η καλλιτεχνική βιοτεχνία, οι οποίοι λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, εμφανίζουν έντονο ενδιαφέρον σε θέματα διαδοχής και μεταβίβασης επιχειρήσεων. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να σχεδιασθούν και να εφαρμοσθούν οι κατάλληλες συνεκτικές δημόσιες πολιτικές για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα με έμφαση στη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης και τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων όπως οι μικροπιστώσεις, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης και γενικότερα, η δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας και της επιχειρηματικότητας διαδοχής.

Πέραν της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, κρίνεται σκόπιμο να αναληφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής, όπως:

  • η αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις, απλοποίηση διαδικασιών, μείωση φορολογίας και επενδυτικά κίνητρα για τους ενδιαφερόμενους
  • η ανάπτυξη ενός οργανωμένου πλαισίου υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους ιδιοκτήτες και τους επίδοξους διαδόχους
  • η ενδυνάμωση του συστήματος διακυβέρνησης και σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών μέσω θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων
  • η δυνατότητα μακροπρόθεσμης αποπληρωμής των φορολογικών επιβαρύνσεων της επιχείρησης που μεταβιβάζεται σε νέα ιδιοκτησία

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.

Πηγή: newsbeast.gr