Ένας ακόμη τομέας που έπληξε σημαντικά η πανδημία του κορονοϊου, είναι η προσφορά εργασίας, στην οποία παρατηρείται σημαντική μείωση στην Ευρώπη λόγω της Covid-19, ιδίως στις χώρες που επλήγησαν σφοδρότερα. Αυτό φαίνεται να αποτυπώνεται στην κάθετη πτώση του αριθμού των ηλεκτρονικών βιογραφικών «Europass», που συμπληρώθηκαν τον φετινό Μάρτιο από υποψήφιες και υποψήφιους εργαζόμενους στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop).

Όταν δε ο αριθμός των βιογραφικών αναλυθεί για την περίοδο μετά την έναρξη του lockdown ανά χώρα (στην περίπτωση της Ελλάδας εξετάστηκε η περίοδος από τις 23/03, οπότε και εφαρμόστηκαν τα μέτρα, μέχρι το τέλος του Μαρτίου), η πτώση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που άντλησε το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων από την ανάλυση του cedefop, η Ελλάδα, παρά τον πολύ περιορισμένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με άλλες περιοχές του πλανήτη, περιλαμβάνεται -μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία- μεταξύ των χωρών, που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση (-73%) στον αριθμό των ηλεκτρονικών βιογραφικών, στη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας για την αποφυγή της εξάπλωσης της Covid-19.

Αναλυτικότερα, το Cedefop ανέλυσε την πρόσφατη κινητικότητα ως προς τη συμπλήρωση βιογραφικών Europass, σε μια προσπάθεια να αντλήσει πληροφορία για την επίπτωση της πανδημίας του κορονοϊού στις εθνικές αγορές εργασίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν κάποια συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των βιογραφικών που συμπληρώνονται online και της σφοδρότητας της κρίσης της πανδημίας ανά χώρα.

Αναλύθηκαν στοιχεία για όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA/EFTA). Τα ευρήματα «φωτογραφίζουν» μέση πτώση της τάξης του 36,5% στον αριθμό των βιογραφικών που συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά τον Μάρτιο του 2020, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Η μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται τον Μάρτιο στην Ιταλία (-50,6%) και την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά οι χώρες Τουρκία (-48,5%), Ηνωμένο Βασίλειο (-39%), Πολωνία (-38%), Ρουμανία, Ισπανία, Γαλλία και Σλοβακία (-32% έκαστη), Ελλάδα (-27,5%) και Πορτογαλία (-27%). Αντίθετα, τη μικρότερη πτώση καταγράφει η Ουγγαρία (-9%).

Πτώση σε πρωτόγνωρα επίπεδα στη διάρκεια του lockdown

Όταν ληφθεί υπόψη συνολικά η περίοδος του lockdown -μέχρι το τέλος Μαρτίου- η κατάταξη αλλάζει. «Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας φαίνεται πως έχουν άμεσο αντίκτυπο στη συμπλήρωση βιογραφικών Europass, με τον αριθμό τους να πέφτει σε πρωτόγνωρα επίπεδα, ιδίως στην Πορτογαλία (-75%), την Ελλάδα (-73%), την Ισπανία (-73%) και την Ιταλία (-72%)», αναφέρουν οι αναλυτές του Cedefop. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Ουγγαρία, όπου καταγράφεται αύξηση των βιογραφικών κατά 10%.

Στάση αναμονής από τις επιχειρήσεις

Οι αναλυτές του ευρωπαϊκού οργανισμού διαπιστώνουν επίσης συσχέτιση του αριθμού των βιογραφικών και της εξάπλωσης της πανδημίας ανά χώρα. «Με βάση τα αποτελέσματα, χώρες που επηρεάστηκαν με μεγαλύτερη σφοδρότητα, όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία, κατέγραψαν πιο κάθετη πτώση του αριθμού των βιογραφικών που συμπληρώνονται online. Αυτό είναι ενδεικτικό του τρέχοντος καθεστώτος της αγοράς εργασίας σε αυτές τις χώρες, δείχνοντας ότι οι επιχειρήσεις τηρούν στάση αναμονής ως προς τις προσλήψεις προσωπικού, στη διάρκεια του lockdown», υπογραμμίζουν.

Το Europass αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο πέντε εγγράφων, σχεδιασμένων με τρόπο ώστε οι δεξιότητες και τα προσόντα, που αποκτιούνται σε κάθε χώρα να γίνονται εύκολα κατανοητά σε όλη την Ευρώπη. Το ηλεκτρονικό βιογραφικό αποτελεί το ένα από τα πέντε αυτά έγγραφα._

Πηγή: newsbeast.gr