Η Έλενα Ράπτη Υπ. Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, ως Εθνική Συντονίστρια για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων, μίλησε στην  επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Πολιτική -ΕΚΔΔΑ: Η  Επιμόρφωση στην Υπηρεσία  των Πολιτών».

Στόχος της  εκδήλωσης, που διοργανώθηκε από  το Εθνικό Κέντρο Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ήταν  η ανάδειξη των επιμορφωτικών  δράσεων  του φορέα, ιδιαίτερα των  κυβερνητικών πολιτικών,  που αφορούν στην  ποιότητα ζωής του πολίτη  καθώς και  η προώθηση του  διαλόγου μεταξύ των φορέων και των  προσώπων  που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών αυτών.

Παρουσίασε τους βασικούς άξονες του  Εθνικού  Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, το οποίο   αποτελεί μια ολιστική παρέμβαση στο υφιστάμενο πλαίσιο δομών και λειτουργιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης,  για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων,  εισάγει 11 νέες πολιτικές και οργανώνει στην κατεύθυνση της προστασίας των παιδιών δεκάδες μέτρα. 

Επιγραμματικά, οι πολιτικές είναι:

1. Ενιαίο Εθνικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρουσμάτων.

2. Εθνικό Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης Κρουσμάτων.

3. Πλαίσιο ελέγχου εργαζομένων και εθελοντών-Ειδικό Ποινικό Μητρώο για αδικήματα σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων.

4. Εκπαίδευση Επαγγελματιών.

5. Πολιτικές Προστασίας του Παιδιού και ορισμός Υπευθύνων Παιδικής Προστασίας.

6. Εθνική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

7. Ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών για την πρόληψη της δια ζώσης και της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσής τους.

8. Ενίσχυση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών συνδρομής των παιδιών και δίωξης των δραστών.

9. Θεσμικές παρεμβάσεις επικαιροποίησης – αναβάθμισης του υφιστάμενου πλαισίου.

10. Ενίσχυση της έρευνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών.

11. Συστράτευση ιδιωτικού και δημόσιου, κυβερνητικού και μη κυβερνητικού τομέα