Ίσως είναι το μέρος που επισκεπτόμαστε πιο συχνά μετά το σπίτι μας. Καθημερινά οι περισσότεροι από εμάς πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούμε τα απαραίτητα. Σε κάποιες περιπτώσεις και δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα γιατί όσες λίστες και να κάνεις όλο και κάτι θα ξεχάσεις.

Δεν είναι απορίας άξιο λοιπόν ότι δημιουργείται μία ιδιαίτερη σχέση μεταξύ καταναλωτών και του σούπερ μάρκετ που επιλέγουν. Μία σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη για τα προϊόντα που τους προσφέρονται, στη συναναστροφή με σεβασμό ως προς την εξυπηρέτηση και στην ειλικρίνεια όσον αφορά την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας.

Η Lidl Ελλάς έχει χτίσει το επιχειρηματικό της μοντέλο πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία και γι’ αυτό το λόγο έχει αναδειχθεί ως η αξιόπιστη επιλογή για απλές και άνετες αγορές και το πρώτο σημείο επαφής για προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης.

Η εμπιστοσύνη του κόσμου φαίνεται και μέσα από τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Το 2019 η εταιρεία κινήθηκε με βελτιωμένους δείκτες σε όλα τα επίπεδα, πέτυχε να διευρύνει την πελατειακή της βάση ενώ παράλληλα κατάφερε να αυξήσει την επισκεψιμότητα στα καταστήματα της.

Ποιότητα και προσφορά προϊόντων για όλους

Όλα αυτά συντέλεσαν στην επίτευξη σημαντικής αύξησης στον κύκλο εργασιών της και στο θετικό κλείσιμο, σε ποσοστό 8,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι επενδυτικές ενέργειες συνεχίζονται μέσα στο 2020 ακόμη πιο δυναμικά παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες και δυσκολίες που επέφερε η πανδημία. Μάλιστα η Lidl Ελλάς έχει προβεί σε επενδυτικό σχεδιασμό μέχρι το 2023, με συνολικές επενδύσεις ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέσα σε αυτήν την τριετία, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών η Lidl Ελλάς θα δημιουργήσει νέα σημεία πώλησής, ένα νέο υπερσύγχρονο εφοδιαστικό κέντρο στην Αττική, θα προχωρήσει στην ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των καταστημάτων της και στην υποδομή πληροφοριακών συστημάτων σε όλα τα καταστήματα και τις αποθήκες.

Η βαρύτητα που δίνει η εταιρεία στην βελτίωση της εξυπηρέτησης φαίνεται από την αύξηση των σημείων πώλησης δίνοντας βάση στον αστικό ιστό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλλά παράλληλα και στη νησιωτική χώρα.  Ειδικότερα ως προς τα καταστήματα, το πλάνο προβλέπει σε βάθος τριετίας τη λειτουργία 11 νέων καταστημάτων: 2 νέα καταστήματα στην Αθήνα για το 2020, 4 νέα καταστήματα για το 2021 και 5 νέα καταστήματα για το 2022.

Κορυφαίος Εργοδότης σε Ελλάδα και Ευρώπη μέσα από τη σωστή συνεργασία όλων των ανθρώπων στην επιχείρηση

Πέρα από τις κτιριακές επενδύσεις η Lidl Ελλάς δίνει μεγάλη βαρύτητα και σε επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Δημιουργεί συνεχώς νέες θέσεις εργασίας, καθώς και προγράμματα ανάπτυξης και επιμόρφωσης. Στην εταιρεία απασχολούνται πάνω από 6.500 εργαζόμενοι. Μάλιστα την περίοδο του lockdown προσέλαβε πάνω από 450 νέους εργαζόμενους. Όχι για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αλλά μόνιμες θέσεις απασχόλησης.

Η αμοιβαία επικοινωνία και σεβασμός μεταξύ της εταιρείας και του ανθρώπινου δυναμικού της είναι απαραίτητη για τη σωστή της λειτουργίας. Το Μάρτιο του 2020 η Lidl Ελλας το έδειξε έμπρακτα χορηγώντας έκτακτη παροχή ποσού ύψους 1,8 εκατ. ευρώ σε όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως βαθμίδας, ως επιβράβευση των προσπαθειών τους για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρίας στην πρωτοφανή και συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19.

Η Lidl Ελλας προσπαθεί να είναι ένας συνεργάτης που πρεσβεύει όλες τις αξίες που ψάχνει και η ίδια στους συνεργάτες της. Αυτό αποδεικνύεται και από τις μακροχρόνιες συνεργασίες και αξιόπιστες εμπορικές σχέσεις που έχει δημιουργήσει. Βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις  με  τους προμηθευτές είναι η εμπιστοσύνη, η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία με γνώμονα να εξασφαλίζεται ότι οι εμπορικές σχέσεις γίνονται προς όφελος όλων των συμβαλλόμενων μερών. Ο μέσος όρος εξόφλησης προμηθευτών της παραμένει στις 62 ημέρες (ο μέσος όρος στο σύνολο του κλάδου είναι 122 ημέρες).  Η εταιρεία συνεργάστηκε το 2019 με περισσότερους από 400 Έλληνες προμηθευτές τροφίμων ενώ τους δίνει και τη δυνατότητα να εξάγουν απευθείας τα προϊόντα τους σε 28 ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπάρχουν καταστήματα Lidl και να προβάλλονται μέσα από τις Ελληνικές θεματικές εβδομάδες Eridanous.

Ο τζίρος των ελληνικών εταιρειών, από την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων για τις θεματικές εβδομάδες Eridanous ανήλθε σε 51 εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 28% τα τελευταία 2 χρόνια.

Η Lidl Ελλάς έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι η βάση για τις καθημερινές συναλλαγές είναι οι απλές ενέργειες με προσανατολισμό στον πελάτη, η υπεύθυνη χρήση των πόρων καθώς και η συναναστροφή με αμοιβαίο σεβασμό με τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Η επιμονή της εταιρείας σε αυτές τις αξίες την έχει αναδείξει στον αγαπημένο προορισμό των καταναλωτών για τις καθημερινές τους αγορές.