Νέο σήμα, όπου οι δύο λέξεις, γίνονται μία και συμβολίζουν τη Φιλοσοφία και το Όραμα της KAFEA TERRA για έναν αξιόπιστο, εύρωστο και δυναμικό Οργανισμό καφέ.

Η KAFEA TERRA μετασχημάτισε το “σήμα κατατεθέν“ της Εταιρικής της Οντότητας, το οποίο την συνοδεύει από το 1990, άρρηκτα συνδεδεμένο με όλες τις εκφράσεις και δράσεις της, ταυτόσημο του καθημερινού αγώνα όλων για συνεχή εξέλιξη.

Το νέο εταιρικό λογότυπο είναι λιτό και μοναδικό, σε ύφος που προσδίδει κύρος, γνώση και ιστορία με συνεχή εκσυγχρονισμό. Ταυτόχρονα εκφράζει τον σεβασμό, την αγάπη, την άρρηκτη σχέση με τους καρπούς της γης και την προσωπική ενασχόληση μίας καλά δεμένης ομάδας ανθρώπων.