Μεσοπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες ενέργειες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της COVID-19 στο εμπόριο, στις επενδύσεις, αλλά και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού εξέτασε η ομάδα εργασίας της G20 για το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Στην ανακοίνωση που επικαλείται το ΑΜΠΕ αναφέρεται ότι στη συνάντηση συζητήθηκε η ενίσχυση των διεθνών επενδύσεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία, ενώ δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση των προτεινόμενων ενεργειών, για τη διασφάλιση της ροής των κρίσιμων ιατρικών υλικών και του απαραίτητου εξοπλισμού (κατά της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού).

Πηγή: newsbeast.gr