Στην κατάργηση του προστίμου των 100 ευρώ που επιβάλλεται στους φορολογούμενους που υποβάλουν εκπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση τους προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. Διάταξη, η οποία θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου, το οποίο κατατίθεται εντός της εβδομάδας στη Βουλή, προβλέπει ότι η κατάργηση του προστίμου θα εφαρμοστεί από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος που βεβαιώνεται με την υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη που ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Οικονομικών θα προβλέπει το οριστικό σβήσιμο του προστίμου των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Το μέτρο αφορά τα φυσικά πρόσωπα και εφαρμόζεται από φέτος για μηδενικές, πιστωτικές και χρεωστικές φορολογικές δηλώσεις στην περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώνεται με την εκπρόθεσμη δήλωση δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων συνοδεύεται με την επιβολή προστίμων ύψους 100, 200 ή 500 ευρώ. Μάλιστα στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων επιβάλλεται και τόκος 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα πρόστιμα για τους φορολογούμενους που υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις είναι τα εξής:

  • Στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, δηλαδή είτε είναι μηδενικό, είτε πιστωτικό, είτε χρεωστικό. Όταν η αρχική εκπρόθεσμη δήλωση είναι χρεωστική επιβάλλεται και πρόστιμο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου.
  • Στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις των φυσικών και των νομικών προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίες είναι πιστωτικές ή μηδενικές επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 ευρώ ενώ στις χρεωστικές αρχικές δηλώσεις επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 250 ευρώ και πρόστιμο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου.
  • Στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις των φυσικών και των νομικών προσώπων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες είναι πιστωτικές ή μηδενικές επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, ενώ στις χρεωστικές αρχικές δηλώσεις επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ και πρόστιμο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, για όσους φορολογούμενους υπάρχει εκκρεμοδικία, είτε δηλαδή έχουν προσφύγει στη Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, είτε στα διοικητικά δικαστήρια η κατάργηση του προστίμου θα έχει αναδρομική ισχύ και θα καταλαμβάνει και τους συγκεκριμένους φορολογούμενους.

Πηγή: newsbeast.gr