«Οι παρελκυστικές και αδικαιολόγητες αναβολές των ποινικών δικών, συνιστούν σημαντικό παράγοντα καθυστέρησης απονομής της ποινικής δικαιοσύνης στη χώρα μας» απαντά η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος στους δικηγόρους της Χαλκίδας που απέχουν από τα καθήκοντα τους «με την αιτιολογία ότι η απόρριψη αιτημάτων αναβολής, για κώλυμα στο πρόσωπο τους , συνιστά απαξίωση και προσβολή για τους ίδιους».

Η Ένωση επισημαίνει πως «για την αποδοχή ή απόρριψη τέτοιων αιτημάτων απαιτείται η ύπαρξη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης των αποφάσεων» προσθέτοντας ότι «oι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί εκφέρουν τη δικαστική τους κρίση λαμβάνοντας υπόψη τους το νόμο, διασφαλίζοντας μεν τη μη περιστολή των δικαιωμάτων των διαδίκων, σταθμίζοντας δε την πρόκληση τεχνητής καθυστέρησης, που ενίοτε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπερασπιστικής στρατηγικής και μεθόδευσης, η δε ορθότητα της εκφερόμενης δικαστικής κρίσης επιδέχεται κριτικής, όμως η ευθεία και συλλήβδην αμφισβήτηση των προθέσεων των λειτουργών της δικαιοσύνης, ως δήθεν απαξιωτικών για το θεσμικό ρόλο του δικηγόρου, απέχουν από την πραγματικότητα και αποτελούν αυθαίρετη και ανεδαφική εκτίμηση, που καλλιεργεί την εμπέδωση αρνητικής εικόνας για τη δικαιοσύνη».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για το γεγονός ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας, δια των εκπροσώπων του, επιχειρεί να αφαιρέσει από τη δικαιοδοτική εξουσία του δικαστηρίου, το ζήτημα της πλήρους εκτίμησης των πραγματικών δεδομένων που υπαγορεύουν τη χορήγηση αναβολής ή μη, παραγνωρίζοντας τις ειδικές περιστάσεις και τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε υπόθεσης, που μόνο το δικαστήριο μπορεί να εκτιμήσει.» καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης.

Πηγή: newsbeast.gr