Μια προσωρινή «χρυσή τομή» φαίνεται πως βρέθηκε στις Βρυξέλλες με το τρίτο προσχέδιο απόφασης που έπεσε στο τραπέζι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στο νέο κείμενο η Τουρκία καλείται «να ξεκινήσει διάλογο με στόχο την επίλυση όλων των θαλάσσιων διαφορών μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου» ενώ ζητείται «συνολική διευθέτηση του Κυπριακού».

Η αναφορά στο θέμα των κυρώσεων γίνεται με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο καθώς δηλώνεται ότι «σε περίπτωση ανανεωμένων μονομερών ενεργειών ή προκλήσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων προκειμένου για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της».

Στο τρίτο και απ ότι φαίνεται… φαρμακερό προσχέδιο γίνεται επίκληση συγκεκριμένων άρθρων ευρωπαϊκών συνθηκών (άρθρο 29 της ΣΕΕ άρθρο 215 ΣΛΕΕ) που παραπέμπουν ευθέως σε κυρώσεις.

Επισημαίνεται παράλληλα ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανέλθει αναλόγως και θα λάβει αποφάσεις, ανάλογα με την περίπτωση, το αργότερο κατά τη σύνοδό του του Δεκεμβρίου».

Πηγή: newsbeast.gr