Κατά 0,2% -από 30,26 δισ. ευρώ σε 30,31 δισ. ευρώ- αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το δ’ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 2,7%, από 31,3 δισ. ευρώ σε 32,2 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -6,2% το δ’ τρίμηνο του 2019, από -3,5% το δ’ τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα, επίσης, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων:

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 2,7 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 18,4% το δ’ τρίμηνο πέρυσι, από 14,2% το δ’ τρίμηνο του 2018.

Το δ’ τρίμηνο του 2019 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 2,13 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,76 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το δ’ τρίμηνο του 2018.

Επιπρόσθετα, καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ύψους 1,88 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,22 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 0,25 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2019, από καθαρή λήψη δανείων 0,54 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2018.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων ύψους 1,64 δισ. ευρώ, από καθαρή χορήγηση δανείων 0,04 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2018.

Πηγή: newsbeast.gr