Την συναίνεση των ομολογιούχων στο σχέδιο εξυγίανσης της Folli Follie εξασφάλισε η σημερινή συνέλευση.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο, επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία επαναληπτικής συνέλευσης, καθώς εκπροσωπήθηκε ποσοστό 73,67% των ομολόγων, περιλαμβανομένων όλων των μελών της Ad Hoc ομάδας πιστωτών – και η έκτακτη απόφαση υπερψηφίστηκε με την έγκριση του 99,89% των ψήφων.

Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοχοι ομολόγων ελβετικού φράγκου (ομόλογα ποσού CHF 150.000.000 με επιτόκιο 3,25% 2017-2021 λήξεως στις 2 Νοεμβρίου 2021) ενέκριναν το πλαίσιο συμφωνίας για τη διάσωση του ομίλου (term sheet) στις 6/3/2020, ενώ σήμερα έδωσαν την έγκρισή τους οι κάτοχοι ομολόγων ευρώ (ληξιπρόθεσμα εγγυημένα μετατρέψιμα ομόλογα ποσού 249.500.000 ευρώ λήξεως το 2019).

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι ομολογιούχοι της Folli Follie ενέκριναν σήμερα την έκτακτη απόφαση, η οποία ορίζει:

(i) το σχέδιο εξυγίανσης που περιλαμβάνεται στο term sheet, το οποίο προσαρτάται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση ως Παράρτημα Β, (το Term Sheet), υποκείμενο σε επιτρεπόμενες αλλαγές και

(ii) την συνέχιση της οριστικοποίησης των σημαντικών εγγράφων από την εταιρεία.
Θα ακολουθήσει, η οριστικοποίηση των απαιτούμενων εγγράφων για την εφαρμογή της εξυγίανσης και την εκκίνηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του ελληνικού Πτωχευτικού Κώδικα και στη συνέχεια η εταιρεία θα προσκαλέσει τους αντίστοιχους πιστωτές της σε συναίνεση, μέσω δεύτερης πρόσκλησης σε συναίνεση.

Πηγή: newsbeast.gr