Εφιαλτικά είναι τα σενάρια και οι προβλέψεις για την ύφεση της ελληνικής οικονομίας φέτος καθώς η επέλαση του κορoνοϊού έχει «ισοπεδώσει» 8 στις 10 επιχειρήσεις και έχει βάλει στον πάγο την τουριστική βιομηχανία της χώρας μας.

Σε ανάλυση που παρουσιάζει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή εκτιμά ότι η ύφεση μπορεί να φτάσει ακόμη και το 11,1%, ενώ βλέπει να εκτινάσσονται η ανεργία και το δημόσιο χρέος. Οι αναλυτές του Γραφείου Προϋπολογισμού προτείνουν να υπάρξουν περισσότερα μέτρα προκειμένου να στηριχθεί η πραγματική οικονομία, να συγκρατηθεί η ύφεση και να αποφευχθεί μια μόνιμη αύξηση της ανεργίας. Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι για την επόμενη μέτρα ότι θα πρέπει να αναβαθμισθεί το σύστημα υγείας που σε όρους δημόσιων δαπανών είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη.

Τα τρία σενάρια που παρουσιάζει το Γραφείο Προϋπολογισμού είναι και έχουν να κάνουν με την ταχύτητα επαναφοράς της οικονομίας:

  • Στο πρώτο σενάριο γρήγορης επαναφοράς (έξι μήνες) προβλέπεται (έχουν ανακοινωθεί παρεμβάσεις ήδη 10 δισ. ευρώ) ύφεση της τάξης του  4,4 %  και ανεργία της τάξης του 26%.
  • Στην μέτρια επαναφορά (ένα έτος) και με επεκτατικά μέτρα 10 δισ. ευρώ η ύφεση υπολογίζεται στο 8,5% και η αύξηση της ανεργίας στο 31% και με το δημόσιο χρέος να φθάνει στο 191,9% και
  • Στην αργή επιστροφή (δύο έτη) και χωρίς μέτρα, η ύφεση θα φθάσει στο 11,1%, ενώ με επεκτατικά μέτρα 10 δισ. ευρώ η ύφεση περιορίζεται στο 9,4% ενώ υπολογίζεται πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του 4,6% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος στο 192,7%.

Πρόσθετα μέτρα

Το Γραφείο Προϋπολογισμού σημειώνει ότι η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας και τα μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος και του δημόσιου χρέους. Για το σκοπό αυτό, οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και των συνεπειών της στην οικονομική δραστηριότητα και την ανεργία θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας επιμερισμού των βαρών υποστηρίζει το Γραφείο Προϋπολογισμού, επισημαίνοντας ότι η μέχρι τώρα στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μάλλον επιφυλακτική, συγκρινόμενη με τις ιδιαίτερα αποφασιστικές κινήσεις των άλλων μεγάλων οικονομιών (ΗΠΑ, Κίνα).

Όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές η κρισιμότητα της κατάστασης απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, την ελάφρυνση των δραματικών συνεπειών στα εισοδήματα των πολιτών και τη λήψη επεκτατικών μέτρων για τη συγκράτηση της ύφεσης. Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας προβλέπονται ισχυρές και θα έχουν αναπόφευκτες αρνητικές συνέπειες στη δημοσιονομική ισορροπία των περισσότερων κρατών μελών. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τη σταδιακή και ομαλή επαναφορά των κρατών στη δημοσιονομική ισορροπία.

Τέλος αναφορικά με το 2021 το Γραφείο Προϋπολογισμού εκτιμά ότι  αναμένεται ανάκαμψη της οικονομίας. Υπάρχει όμως σημαντική αβεβαιότητα καθώς η ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από την ένταση και τη διάρκεια της ύφεσης το 2020, από τα μέτρα πολιτικής που θα ληφθούν στη συνέχεια καθώς και από την πρόοδο της ιατρικής αναφορικά με την αντιμετώπιση του COVID-19 (δημιουργία εμβολίου, κατάλληλων φαρμάκων κλπ).

Για την επόμενη μέρα οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι θα απαιτηθούν περισσότερα μέτρα για τη συγκράτηση της ύφεσης που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν όταν θα έχει υποχωρήσει η υγειονομική απειλή της πανδημίας και θα αρχίσουν να χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα.

Δύο σημαντικά κριτήρια για το σχεδιασμό τέτοιων παρεμβάσεων είναι αφενός η ισχυρή επίδραση στο ΑΕΠ και αφετέρου η ευρύτερη δυνατή κατανομή του οφέλους προκειμένου να αποφευχθούν διανεμητικές συγκρούσεις.

Πηγή: newsbeast.gr