Τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020, ξεκινά η αναδιανομή των αδιάθετων βιβλίων του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων έτους 2020, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων δικαιούχων που δεν παρέλαβαν, μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου 2020, τα βιβλία τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή εκ μέρους των δικαιούχων των δωρεάν βιβλίων είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία τους και η προσκόμιση και επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει αυτοπροσώπως τα βιβλία, η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να διαθέτει εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Για την παραλαβή της παροχής δωρεάν βιβλίων, η εξουσιοδότηση παραδίδεται στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία ή εκδοτικούς οίκους. Η προσφορά αφορά βιβλία και μόνο και όχι άλλα σχολικά είδη.

Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με το ποσό των 20 ευρώ κατά ανώτατο όριο ανά δικαιούχο, το οποίο αντιστοιχεί στην τιμή του βιβλίου/βιβλίων, αφού αφαιρεθεί έκπτωση σε ποσοστό 10%. Η έκπτωση θα υπολογίζεται επί της αναγραφόμενης στο βιβλίο τιμής λιανικής πώλησης.

Επίσης, ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ επιδοτεί κάθε τέκνο δικαιούχο του ΛΑΕ με το ποσό των 30 ευρώ. Σε περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων, υπολογιζόμενης και της έκπτωσης 10%, υπερβαίνει το ποσό των 20 ή 30 ευρώ, τη διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο δικαιούχος, χωρίς καμία υποχρέωση του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Ο κατάλογος με τα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους, διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) (Αγροτική Εστία-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες).