Συμμόρφωση με τα μέτρα περιορισμού του κορονοϊού διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που ελέγχθηκαν από τα κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής.

Σε διάστημα τριών ημερών, οι επιθεωρητές – ελεγκτές της ΕΑΔ επιχείρησαν σε 1150 σημεία έξι δήμων της Αθήνας (Αθηναίων, Μοσχάτου – Ταύρου, Κορυδαλλού, Βριλησσίων, Γλυφάδας και Χαϊδαρίου), καθώς και στον δήμο Θεσσαλονίκης. Σε σύνολο 836 πολιτών από τους οποίους ζητήθηκαν αποδείξεις εξόδου, εντοπίστηκαν μόλις 47 εξ αυτών χωρίς βεβαίωση κυκλοφορίας και ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες.

Εντοπίστηκαν, επίσης, 19 άστεγοι, στους οποίους παρασχέθηκε ενημέρωση για τη δυνατότητα παροχής βοήθειας από τους οικείους δήμους, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων.

Από το σύνολο των πολιτών που ελέγχθηκαν, το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 55%) ήταν ηλικίας μεταξύ 41-60 ετών, με σχεδόν όλους να φέρουν βεβαιώσεις εργοδότη, που σημαίνει ότι ο λόγος μετακίνησης ήταν η εργασία. Περίπου 20% ήταν ηλικίας 61-70 ετών, που έφεραν κυρίως χειρόγραφες βεβαιώσεις για να δικαιολογήσουν την μετακίνησή τους, ενώ περίπου 20% ήταν άτομα 11-30 ετών.

Επιπλέον, οι παιδικές χαρές βρέθηκαν κλειστές, στις δημόσιες υπηρεσίες (εξυπηρέτησης κοινού π.χ. ΚΕΠ, υποκαταστήματα ΕΦΚΑ) και στις τράπεζες διαπιστώθηκε ότι τηρούνταν οι αποστάσεις και υπήρχαν αναρτημένες σχετικές οδηγίες, ενώ σε 22 εμπορικές επιχειρήσεις/τράπεζες έγιναν συστάσεις για την τήρηση των αποστάσεων κυρίως στον εξωτερικό χώρο αναμονής των πελατών/συναλλασσόμενων.