Μπορεί η γιορτή του Αγίου Πνεύματος να συγκαταλέγεται στις αργίες και το τριήμερο να δίνει μία ευκαιρία μέσα στο καλοκαίρι για ξεκούραση, όμως αυτό δεν ισχύει για όλους.

Συγκεκριμένα, κλειστές θα είναι σήμερα Δευτέρα 5 Ιουνίου οι τράπεζες και οι υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν με το κανονικό τους ωράριο.

Για τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα το ωράριο είναι Κάποια σούπερ μάρκετ και καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 08:00 έως τις 20:00 και κάποια άλλα έως τις 21:00.

Οι κλάδοι που δεν εργάζονται είναι οι εξής:

-Βιβλιοπωλεία
-Διαγνωστικά Κέντρα
-Δημοσιογράφοι Περιοδικών
-Εργοδηγοί Σχεδιαστές
-Οίκοι Ευγηρίας
-Εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλίας κ.λπ.
-Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων
-Θυρωροί
-Καπνοβιομηχανίες
-Κλινικές
-Ξυλεμπορικά Καταστήματα (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων)
-Περιοδικά
-Επιχειρήσεις πετρελαιοειδών
-Πρακτορεία Ναυτιλιακών κλπ.
-Ραδιοηλεκτρολόγοι – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας
-Ραδιοφωνικοί Σταθμοί
-Τεχνικοί Ραδιοφώνου
-Ραφεία Ρυμουλκών – Ναυαγοσωστικά
-Τηλεοπτικοί Σταθμοί
-Τεχνικοί Τηλεοράσεως Βορείου Ελλάδας
-Τυπογράφοι Επαρχιακών Εφημερίδων
-Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων Εφημερίδων
-Φροντιστήρια Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών
-Φωτοστοιχειοθέτες
-Χειριστές βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις των οικείων συλλογικών συμβάσεων ή άλλων αποφάσεων, για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων.

Αναλυτικά ποιοι εργαζόμενοι δεν θα πάνε στη δουλειά τους:

Βιβλιοπωλείων, Διαγνωστικών Κέντρων, Δημοσιογράφους Περιοδικών, Εργοδηγούς Σχεδιαστές, Ευγηρίας Οίκων, Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κλπ, Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων, Θυρωρούς, Καπνοβιομηχανιών, Κλινικών, Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων), Περιοδικών, Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων, Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ., Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας, Ραδιοφωνικών Σταθμών, Ραδιοφώνου Τεχνικούς, Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων, Τηλεοπτικών Σταθμών, Τηλεοράσεως τεχνικούς Β. Ελλάδος, Τυπογράφους Επαρχ. Εφημερίδων, Φορτοεκφορτοτές Ημερήσιων Εφημερίδων, Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών, Φωτοστοιχειοθέτες, Χειριστές βιομηχανικών κλπ επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.

Επίσης θα έχουν άδεια οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ καθώς και για τους συγκεκριμένους υπάλληλους η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι αργία. Ωστόσο τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν κανονικά.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ (Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων ) της ΓΣΕΕ για την πληρωμή των εργαζομένων στις αργίες, προβλέπονται τα εξής:

  • Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.
  • Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την 1η Μαΐου θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.