Κατά 7,8% αυξήθηκε τον Φεβρουάριο φέτος το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας, καθώς η αξία των ελληνικών εξαγωγών είχε αρνητικό πρόσημο, ενώ αυτή των εισαγωγών παρουσίασε- έστω και μικρή- άνοδο.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών– αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.322,4 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2020 έναντι 4.256,7 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 42,3 εκατ. ευρώ ή 1,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 36,6 εκατ. ευρώ ή 1,1%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, ανήλθε στο ποσό των 2.635,2 εκατ. ευρώ έναντι 2.690,9 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2019, παρουσιάζοντας μείωση 2,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, καθώς και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασαν την ίδια ποσοστιαία αύξηση 8,6%, που αναλογεί σε 159,4 και 159,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.687,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.565,8 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 117,1 εκατ. ευρώ ή 8,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 122,5 εκατ. ευρώ ή 8,5%).

Το α’ δίμηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 9.069,3 εκατ. ευρώ έναντι 8.878,5 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 2,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 211,5 εκατ. ευρώ ή 3,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 272,0 εκατ. ευρώ ή 4,2%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 5.474,4 εκατ. ευρώ έναντι 5.198,2 εκατ. ευρώ το α’ δίμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, καθώς και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασαν την ίδια ποσοστιαία αύξηση 9,5%, που αναλογεί σε 349,6 και 347,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 3.594,9 εκατ. ευρώ έναντι 3.680,3 εκατ. ευρώ το α’ δίμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 2,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 138,1 εκατ. ευρώ ή 4,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 75,7 εκατ. ευρώ ή 2,7%).

Πηγή: newsbeast.gr