Είναι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός ενόψει του φετινού καλοκαιριού; Έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα; Έχουν μαζευτεί τα ξερά χόρτα από τα σπίτια, τους δρόμους και τις εκτάσεις κυρίως του βόρειου τομέα της Αττικής που στο παρελθόν βρέθηκαν αντιμέτωπες με την πύρινη λαίλαπα; Πόσο έτοιμοι είμαστε τελικά για το ενδεχόμενο φωτιάς;

Το Newsbeast έκανε τη δική του αυτοψία σε περιοχές της βόρειας Αττικής. Φωτογράφισε εκτάσεις με πυκνή βλάστηση, περιπλανήθηκε στους δρόμους όπου υπάρχουν αρκετά δέντρα, είδε από κοντά έχουν καθαριστεί τα χωράφια, οι αυλές από ξερά χόρτα και φυσικά απευθύνθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ώστε να ενημερωθεί για τα όσα ισχύουν τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Η αυτοψία μας, όπως αποδεικνύουν οι φωτογραφίες, οι οποίες σας παρουσιάζουμε, έδειξε ότι μέχρι στιγμής, έναν μήνα από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου φαίνεται πως υπάρχει πρόγραμμα ώστε να μαζεύονται τα ξερά χόρτα αλλά και πως έχουν ήδη καθαριστεί πολλά από τα οικόπεδα.

προετοιμασία για τις φωτιές

«Η προετοιμασία και ο στρατηγικός σχεδιασμός για τις φωτιές ξεκίνησαν φέτος νωρίτερα από ποτέ δίνοντας έμφαση στο νέο δόγμα Πρόληψη, Προετοιμασία/Ετοιμότητα σε συνδυασμό με την Άμεση Απόκριση στα έκτακτα συμβάντα, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πέρυσι» μας ανέφεραν από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενώ η αντιπυρική περίοδος του 2023 στην Ελλάδα άρχισε και επίσημα από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με όσα μας επισημαίνουν από το αρμόδιο υπουργείο βρίσκονται σε εξέλιξη έργα προληπτικών καθαρισμών δασών, περιαστικών δασών, αλσών καθώς και συντήρησης και διάνοιξης δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών. Πρόκειται για το πρόγραμμα «ANTINERO II» το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με υπουργείο Περιβάλλοντος.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες είναι σε εξέλιξη καθαρισμοί αρχαιολογικών χώρων (σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και φέτος στη σχετική λίστα των καθαρισμών προστέθηκαν περισσότεροι.

προετοιμασία για τις φωτιές

«Οι περιοχές αυξημένου κινδύνου έχουν επισημανθεί από την Πολιτική Προστασία»

Οι περιοχές αυξημένου κινδύνου έχουν επισημανθεί από την Πολιτική Προστασία, σε συνέχεια αυτοψιών από μικτά κλιμάκια. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι όπου υπάγονται αυτές οι περιοχές έχουν ενημερωθεί σχετικά, στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης για τη θωράκιση αρχαιολογικών χώρων που πραγματοποιήθηκε στο ΥπΚΚΠΠ στις 6/4, όπου αποφασίστηκε να επιταχυνθούν οι ενέργειες και οι δράσεις τους για θέματα πυροπροστασίας.

Επικαιροποιήθηκε η διάταξη που παρέχει νομοθετικά εργαλεία στους Δήμους προκειμένου να διασφαλίζεται ο καθαρισμός οικοπέδων

Η διάταξη που παρέχει νομοθετικά εργαλεία στους Δήμους προκειμένου να διασφαλίζεται ο καθαρισμός οικοπέδων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, επικαιροποιήθηκε πρόσφατα στη βάση της περυσινής εμπειρίας, προκειμένου να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της και να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες των Δήμων, ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλού και άμεσου κινδύνου πυρκαγιάς.

Επιπρόσθετα, με τη νέα 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τον καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων. Μεταξύ άλλων, παραμένει ως υποχρέωση των πολιτών να προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο μέχρι την 30ή Απριλίου εκάστου έτους.

Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και των εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα. Επίσης, καθορίζεται η υποχρέωση των πολιτών να συντηρούν καθαρές τις ανωτέρω εκτάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

προετοιμασία για τις φωτιές

Σχετικά με τη διαδικασία καθαρισμού ισχύουν τα εξής

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

 • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
 • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
 • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
 • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
 • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού της παρ. 1. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Όσον αφορά τη μέριμνα των υπόχρεων αναφέρονται τα εξής:

 • Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των εκτάσεων του άρθρου 1 της παρούσας οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, αυτοψίες και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων του οικείου Δήμου και των αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των χώρων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και να συντηρούν αυτόν, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
 • Οι υπόχρεοι, μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού, καθώς και της συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δύναται ενημερώνουν σχετικά τον οικείο Δήμο με κάθε πρόσφορο μέσο.
 • Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι οφείλουν να ακολουθούν τις προβλέψεις αποκομιδής των απορριμμάτων, όπως περιγράφονται στους Κανονισμούς Καθαριότητας των οικείων δήμων, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 4819/2021 (Α’ 129) περί αποβλήτων.
προετοιμασία για τις φωτιές

Οι συμβουλές προς τους πολίτες από το πυροσβεστικό σώμα

Αν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά:

 • Καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική στο τηλέφωνο 199 ή στο 112
 • Καλέστε μας αμέσως! Μην υποθέσετε ότι έχει καλέσει κάποιος άλλος πριν.

Μην κλείσετε το τηλέφωνο, προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για:

 • την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,
 • το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς,
 • την ένταση του ανέμου στην περιοχή και
 • το είδος της βλάστησης που καίγεται

Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και διευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων.

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο:

 • Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.
 • Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.
 • Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
 • Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.
 • Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
 • Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος:

 • Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι, καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.
 • Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους.
 • Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους.
 • Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα, αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.
 • Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση, έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων, εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης, που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων, δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
 • Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού.
 • Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες.
 • Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό, ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες.
 • Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
 • Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
 • Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι.
 • Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή τους.
 • Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε.
 • Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, με μια απλή αντλία, που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και με ένα σωλήνα νερού.

Δείτε φωτογραφίες από την αυτοψία του Newsbeast

προετοιμασία για τις φωτιές
Νέα Κηφισιά
προετοιμασία για τις φωτιές
Νέα Κηφισιά
προετοιμασία για τις φωτιές
Νέα Κηφισιά
προετοιμασία για τις φωτιές
Νέα Κηφισιά
προετοιμασία για τις φωτιές
Νέα Κηφισιά
προετοιμασία για τις φωτιές
Νέα Κηφισιά
προετοιμασία για τις φωτιές
Βαρυμπόμπη
προετοιμασία για τις φωτιές
Βαρυμπόμπη
προετοιμασία για τις φωτιές
Βαρυμπόμπη
προετοιμασία για τις φωτιές
Βαρυμπόμπη
προετοιμασία για τις φωτιές
Νέα Ερυθραία
προετοιμασία για τις φωτιές
Διόνυσος
προετοιμασία για τις φωτιές
Διόνυσος
προετοιμασία για τις φωτιές
Πάρνηθα
προετοιμασία για τις φωτιές
Πάρνηθα
προετοιμασία για τις φωτιές
Πάρνηθα
προετοιμασία για τις φωτιές
Πάρνηθα
προετοιμασία για τις φωτιές
Τατόι
προετοιμασία για τις φωτιές
Πάρνηθα
προετοιμασία για τις φωτιές
Ιπποκράτειος Πολιτεία
προετοιμασία για τις φωτιές