Την επέκταση της άδειας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες έχουν οι εργαζόμενες γυναίκες μέσω της πλατφόρμας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης όπου θα μπορούν να υποβάλλουν την αντίστοιχη δήλωση. Οι αιτήσεις γίνονται στην πλατφόρμα του gov.gr.

Τη δήλωση πρέπει να υποβάλλουν όλες οι δικαιούχοι με ημερομηνίες έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από τις 26.05.2022 έως και τις 24.11.2022, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη στείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Δικαιούχοι – διάρκεια άδειας

Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις δικαιούται –μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας– να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα από έξη έξι που ίσχυε.

Την παροχή δικαιούνται

  • η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και
  • η εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών.

Την άδεια αυτή δικαιούνται επίσης οι μητέρες που είναι εργαζόμενες στον δημόσιο τομέα, κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία (π.χ. ΙΔΟΧ), καθώς και οι εργαζόμενες στο Δημόσιο με σύμβαση έμμισθης εντολής.

Χορηγείται ακόμη στις υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Αν δεν κάνει χρήση της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας (άδεια φροντίδας τέκνου), η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο (άδεια φροντίδας τέκνου).

Την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας δικαιούνται και οι εργαζόμενες μητέρες που μετά την άδεια μητρότητας και την άδεια θηλασμού και φροντίδας τέκνου έκαναν χρήση της ετήσιας κανονικής τους άδειας, εάν αυτό ήταν απαραίτητο λόγω των θεσμοθετημένων ετήσιων προθεσμιών για τη χορήγησή της.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναφέρουν στη δήλωση πότε έλαβαν ή θα λάβουν την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, συγκεριμένα:

α) είτε σε συνέχεια της αρχικής λήξης της,

β) είτε μετά την παρεμβολή κανονικής άδειας έτους 2022,

γ) είτε μετά τη μεσολάβηση πραγματικής εργασίας στον εργοδότη, καταγράφοντας και τα ακριβή χρονικά διαστήματα κανονικής αδείας ή πραγματικής εργασίας.

Η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να δηλώνει:

«Επιθυμώ την επέκταση της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας:

1) σε συνέχεια από την αρχική λήξη αυτής ή

2) μετά την παρεμβολή της κανονικής άδειας του έτους 2022, η οποία ελήφθη ή θα ληφθεί από ……. έως ……. ή

3) μετά τη μεσολάβηση πραγματικής εργασίας στον εργοδότη από ……. έως …….».

Πώς πληρώνονται οι γυναίκες

Υπενθυμίζεται πως από τις 25 Νοεμβρίου 2022 ξεκίνησε η εφαρμογή των νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων για την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας από 6 σε 9 μήνες. Το διάστημα αυτό η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κατέβαλε στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Έτσι, για όσες εργαζόμενες βρίσκονταν ήδη από τις 25/11/2022 σε επιδοτούμενη άδεια διάρκειας 6 μηνών, η διάρκεια της άδειας παρατάθηκε μέχρι τους 9 μήνες.

Πηγή: newsbeast.gr